На сайті Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» з’явився підпір статей, присвячених Підляському літературному конкурсові «Пішемо по-свойому», що його організує Підляський науковий інститут у партнерстві з Союзом українців Підляшшя. Статті були надруковані в паперовому виданні двомісячника та заохочують вони до участі в конкурсі.

Можна їх прочитати за посиланням:

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.