Старе Березово (у місцевій українській говірці Староє Березово) – це доволі велике село в Підляському воєводстві, в Гайнівському повіті, в ґміні Гайнівка. Його православні жителі належать до Православної парафії Вознесіння Господнього в Новому Березові.

Під час розмов зі старшими мешканцями села вдалося записати цікаві імена, які ще на початку ХХ століття носили православні жителі цього села. Ось кілька найцікавіших чоловічих форм:

Гарасім – пол. Gerasym, укр. Гарасим

Гордіей – пол. Gordziej, укр. Гордій

Гриня, Гигуор – пол. Grzegorz, укр. Григорій, gw. Гриць, Ригір, Ригор

Демід – пол. Diomid, укр. Демид

Міруонь – пол. Miron, укр. Мирон

Оксентій – пол. Auksencjusz, укр. Авксентій, Оксентій

Оноприй – пол. Onufry, укр. Онуфрій

Панька – пол. Pantaleon, укр. Пантелеймон

Селєвесер – пол. Sylwester, укр. Сильвестр

Тарас – пол. Tarasjusz, укр. Тарас

Цікавіші жіночі форми записані в Старому Березові:

Гапка – пол. Agata, укр. Агафія

Грипа – пол. Agrypina, укр. Агрипина

Дарка – пол. Daria, укр. Дарія

Домінка – пол. Dominika, укр. Домніка (Домініка)

Оксеня – пол. Ksenia, укр. Ксенія

Оніся – пол. Anisja, укр. Анісія

Хімка – пол. Eufemia, укр. Євфимія

На фотографії: пам’ятник жертвам нацистських злочинів проти мирного населення у Старому Березові з цікавими іменними формами

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Нещодавно бібліотека Підялського наукового інституту збагатилася цінним виданням про науковий доробок одного із найвизначніших дослідників говірок Підляшшя – проф. Міхала Саєвича. Видання авторства Аґнєшки Ґораль «Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze językowe w badaniach profesora Michała Sajewicza» містить широкий аналіз досліджень професора Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблині, у цьому числі також про українські говірки Підляшшя та їх зв’язки і розмежування з іншими мовами.

Дякуємо за цей цінніий дар нашій бібліотеці.

Бібліотека Підляського наукового інституту нараховує вже понад тисячу видань. Її існування фінансується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.

У програмі « Український перегляд» можна було подивитися репортаж про VI Підляськy Українську Нaукову Конференцію. ». Ми можемо почути заявy директорa Підляського Hаукового Iнституту д-р Григорія Купріяновичa.

Посилання на трансляцію: https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

Польське телебачення Білосток було медіа-покровителем цьогорічної VI Підляської Української Наукової Конференції

18-19 листопада 2022 р. в Більську і Білій на Підляшші проходила VI Підляська українська наукова конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя». Цьогорічна конференція була організована до 75-х роковин акції «Вісла».

Перший день головного наукового заходу українського середовища Підляшшя відбувся в Міській публічній бібліотеці в Більську. Почав його голова Товариства «Підляський науковий інститут» і, водночас, голова Організаційного комітету д-р Григорій Купріянович. Хвилиною мовчання вшановано пам’ять невинних жертв агресії Росії проти України.

Під час урочистого відкриття зі словом до присутніх звернулися: Ярослав Боровський, бургомістр Більська, Войцех Пшиґонський, уповноважений Підляського воєводи у справах національних і етнічних меншин та Катажина Корицька, директор Відділення національних меншин у Департаменті культури та національної спадщини Маршалківського управління Підляського воєводства. Присутніх привітали також представники співорганізаторів: проф. Фелікс Чижевський, заступник голови Комісії польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Лука Бадовець, заступник голови Союзу українців Підляшшя та Івона Бєлєцька-Влодзіміров, директорка Міської публічної бібліотеки в Більську на Підляшші. Згодом онлайн привітав присутніх з відкриттям конференції представник української держави радник Віталій Білий з Посольства України в Республіці Польщі. Потім зачитано також вітання учасникам конференції від православного єпископа Лодзінського і Познанського Афанасія, віцемаршалка Вармінсько-Мазурського воєводства Мирона Сича та від проф. Юрія Макара з Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. На конференції в Більську присутні були також секретар міста Більськ Тамара Корицька та секретар міста Кліщелі Валентина Сидорук.

Під час першої сесії «Міграційні процеси на Підляшші: від середньовіччя по ХХІ століття», яку вів проф. Ф. Чижевський, виступили з доповідями: Юрій Гаврилюк (Більськ), Ранньосередньовічні міграції у середньому Побужжі у світлі досліджень 50-80-х років ХХ століття; Марія Рижик (Кнориди), Активність Союзу українців Підляшшя для допомоги воєнним біженцям з України в 2022 році; Даріуш Краснодембський (Варшава), Найстаріші підляські міграції – від бастарнів і готів по мазовшан і русинів; Анета Примака (Хмялєущина), Значення і місце біженства 1915 року в історії Підляшшя та Східної Європи; Юрій Плева (Курашево), Підляські міграції з кінця XIX до середини XX століття на прикладі сіл ґміни Чижі; Мірослав Речкo (Більськ), Підляські долі євреїв з Острув-Мазовецької під час Другої світової війни; д-р Андрій Єкатеринчук (Люблин-Кнориди), Українські іммігранти в Польщі та українська національна меншина як суб’єкти діяльності з надання допомоги біженцям з України. Після доповідей відбулася дискусія, у якій взяли участь Д. Краснодембський, Ю. Плева, д-р Микола Рощенко, проф. Ф. Чижевський, Зоя Сачко.

Після першої сесії відбулося відкриття виставки «Сумні дні настали. Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви». Зі словом про виставку звернувся до присутніх її автор д-р Г. Купріянович.

Черговим пунктом програми конференції, після перерви, була презентація лавреатів Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік: бл. пам. Івана Киризюка, д-ра Миколи Рощенка, Юрія Плеви, Євгена Рижика, яку провели члени Капітули Нагороди: д-р Андрій Артем’юк, Ю. Гаврилюк, д-р Г. Купріянович та Л. Лабович. Згодом відбулося урочисте вручення диплому Почесного члена Товариства «Підляський науковий інститут» доктору Миколі Рощенку та відзначення ювілею його 80-річчя.

Під час другої сесії «Історія та культура Підляшшя», яку очолив проф. Ґжеґож Мотика, виступили з доповідями: Іван Данелюк (Білосток), Зміни власності як аспект національної політики у світлі історії лісового урочища «Митичко» в Більському повіті в 1865-1939 роках; д-р Микола Рощенко (Люблин-Кліщелі), Українське населення Південного Підляшшя та Холмщини у світлі німецького перепису населення в 1943 році; Людмила Лабович (Білосток), Рідкісні чоловічі імена в парафіях Кленики, Чижі і Курашево на основі польового матеріалу; Лариса Лукашенко (Львів), Український музичний фольклор південного Підляшшя: три чверті віку після депортації українців; проф. Дорота Місіюк (Білосток), Процес успадкування української культури у світлі соціальних умов Підляшшя.

Під час третьої сесії «Підляшшя у світлі мовознавчих досліджень», яку повела проф. Д. Місіюк, можна було почути доповіді: Міхала Саєвича (Люблин), Про походження прізвища «Birycki», фіксованого в основному в східній частині Підляського воєводства (представила Л. Лабович); Фелікса Чижевського (Люблин), Зауваження щодо лексики Південного Підляшшя ХІХ ст. (на основі творчості Леона Куніцького, 1828-1873); Марка Мартиновича (Даші), Міграції з території православної парафії у Косній кінця XIX – першої половини XX століття (перенесену сюди з першої сесії); Віктора Місіюка (Бересть), Обряд Рогулька. Фольклористичний та мовознавчий аспекти; Любові Фроляк (Люблин), Роль індивідуального діалектного мовлення у збереженні українських говірок Підляшшя. У дискусії взяли участь д-р Г. Купріянович та проф. Д. Місіюк.

Під час урочистого закінчення першого дня конференції голова Оргкомітету висловив подяку всіх причетним до організації конференції. Зі словами подяки звернулися також від імені співорганізаторів проф. Ф. Чижевський та голова Союзу українців Підляшшя Марія Рижик. Згодом прекрасний концерт українських пісень дала вокальна група Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» з Більська під керівництвом Єлизавети Томчук. Учасники конференції мали ще нагоду поспілкуватися під час урочистої вечері.

Другий день VI Підляської української наукової конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» відбувся в Підляському центрі православної культури в Білій на Підляшші. Почався він у місцевій православній церкві свв. Кирила і Мефодія панахидою за жертви акції «Вісла», яку совершили Більський благочинний о. митр. прот. Андрій Пугацевич та о. прот. Мартин Ґосцік.

Під час урочистого відкриття конференції в Білій зі словом до присутніх звернувся голова Оргкомітету і директор ПНІ д-р Г. Купріянович, о. митр. прот. А. Пугацевич, настоятель православної церкви свв. Кирила і Мефодія в Білій, водночас директор Підляського центру православної культури в Білій, проф. Ф. Чижевський, заступник голови Комісії польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, та Л. Бадовець, заступник голови Союзу українців Підляшшя. На конференції в Білій присутні були також: Анна Кутнік, керівник відділення громадянських справ та іноземців Делегатури Люблинського воєводського управління в Білій на Підляшші, о. прот. Іван Ялоза, настоятель православної парафії в Носові, о. прот. В’ячеслав Скєпко з православної парафії св. Марка і св. Серафима Остроумова в Білій та о. прот. М. Ґосцік з православної парафії свв. Кирила і Мефодія в Білій.

Під час четвертої сесії «Акція „Вісла” та її проведення на Південному Підляшші», яку очолював голова Наукової ради ПНІ проф. Роман Висоцький, виступили з доповідями: проф. Роман Дрозд (Слупськ) «Загальні принципи реалізації акції «Вісла» 1947 року», д-р Г. Купріянович (Люблин-Більськ) «Акція „Вісла” та Православна Церква», д-р Рафал Дидич (Сарнаки) «Хронологія і статистика акції «Вісла» в Більському повіті», проф. Ян Пісулінський (Ряшів) «Принципи та реалізація переселень українського населення під час акції «Вісла» в Більському і Володавському повітах – подібності та відмінності», проф. Ґжеґож Мотика (Варшава) «Виселення українського населення у Володавському і Холмському повітах 49-м полком піхоти під час акції «Вісла»», о. прот. д-р Андрій Конахович (Люблин) «Православні священики переселені під час акції «Вісла»».

Після перерви відбулося відкриття виставки «Сумні дні настали. Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви», яке повели д-р Г. Купріянович та о. прот. д-р А. Конахович, директор Люблинського інституту православної культури, який був одним із творців виставки.

Під час останньої, п’ятої, сесії «Наслідки акції «Вісла» на Південному Підляшші та її місце в історичній пам’яті», очолюваної о. д-ром А. Конаховичем, виступили з доповідями: проф. Роман Висоцький (Люблин) «Акція «Вісла» у світлі преси української діаспори», о. Мартин Ґосцік (Біла на Підляшші) «Дії Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії задля збереження історичної пам’яті про акцію «Вісла»» та Ольга Купріянович (Люблин) «Проєкт Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії «Вчимося толерантності на помилках історії» як приклад формування у молодого покоління пам’яті про досвід акції «Вісла»». Згодом відбулася дискусія, у якій взяли участь: Юрій Місіюк, проф. Ґ. Мотика, д-р Г. Купріянович, д-р Р. Дидич, Магдалина Стасюк, проф. Ф. Чижевський.

Останньою точкою програми конференції була презентація книжки «Дві години. Спогади мешканців Холмщини та Південного Підляшшя про акцію „Вісла”», виданої за редакцією о. Мартина Ґосціка, Катерини Савчук, Ольги Купріянович, Катерини Рябчук, Йоанни Іванюк (Люблин – Біла на Підляшші 2013). Про книжку говорили: д-р Г. Купріянович та редактори видання – о. прот. М. Ґосцік і О. Купріянович.

Урочисте завершення конференції провів голова Оргкомітету і директор ПНІ д-р Г. Купріянович. Нагадав він про мету конференції та висловив подяку особам та установам заангажованим в організацію наукового заходу.

Організатором конференції був Підляський науковий інститут, співорганізаторами: Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Союз українців Підляшшя, Підляський центр православної культури в Білій на Підляшші, Братство Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії, Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, Українське Товариство. У проведенні конференції допомогло також Православне Братство свв. Кирила і Мефодія – тереновий гурток у Білій. Почесний патронат над конференцією прийняли: Бургомістр Міста Більськ на Підляшші, Бургомістр Кліщель, Війт ґміни Більськ на Підляшші, медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», Польське радіо Білосток, Польське телебачення Білосток, інтернет-портал bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”. Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та за підтримки Посольства України в Республіці Польща, Бургомістра міста Більськ на Підляшші, Бургомістра Кліщель, Війта ґміни Більськ на Підляшші. Спонсори: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

У програмі «Українськe Словo » на YT каналі Cоюзy українців Підляшшя можна почути репортаж про VI Підляськy українськy науковy конференцію «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»)..

Посилання на трансляцію: http://zup.org.pl/aktualnosci/ukrainskie-slowo-24-11-2022/?fbclid=IwAR1Yu_Z-TTSOgqzpeJVdrNPdeZngvI7vbpTstwIWur8376sL3RHHR5gw2jg

Інформація про конференцію (у тому числі детальна програма) доступна на Інтернет-сайті Підляського наукового інституту:

https://www.pninstytut.org/punk/vi-punk/embed/#?secret=jNCe0z2wmO#?secret=JKfFV7DZbd https://www.pninstytut.org/punk/vi-punk/embed/#?secret=UXMoiXbxHj#?secret=b8hSsl9d5F

У програмі «Українська думка» на Польському радіо Білосток можна почути репортаж про VI Підляськy українськy науковy конференцію «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»). Польське радіо Білосток було медіа-патронoм цьогорічної V Підляської української наукової конференції.

Посилання на трансляцію: https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/220469

Інформація про конференцію (у тому числі детальна програма) доступна на Інтернет-сайті Підляського наукового інституту:

https://www.pninstytut.org/punk/vi-punk/embed/#?secret=UXMoiXbxHj#?secret=b8hSsl9d5F

У мережі Фейсбук створено подію про конференцію:

https://www.facebook.com/events/1160318291556342

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та за підтримки Посольства України в Республіці Польща, Бургомістра міста Більськ на Підляшші, Бургомістра Кліщель, Війта ґміни Більськ на Підляшші. Спонсори: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

13 листопада2022 року в програмі «Український перегляд» з’явився репортаж з yрочистoгo вручення Підляської науково-літературної нагороди, яке відбулося  y неділю 6 листопада 2022 р. в Міській публічній бібліотеці в Більську на Підляшші.

Метою нагороди є популяризація української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя.

Посилання: https://bialystok.tvp.pl/64484762/13112022

Інформація про Нагороду та процес її присудження буде розміщена на веб-сайті Підляського наукового інституту: www.pninstytut.org

Заснування та присуджування Нагороди є однією із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Як писати «по-свойому»? Як написати літературний твір? У якій формі передати свої думки і переживання? Як писати підляською говіркою?

Всіх, хто пише або хотів би писати літературні твори «по-свойому», тобто підляською говіркою, запрошуємо до участі в літературних майстер-класах в рамках Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому». Будуть вони проходити в неділю 4 грудня 2022 р. з 14.00 до 16.30 в Міській публічній бібліотеці в Більську на Підляшші (вул. Казімежовська 14).

Майстер-класи, присвячені характеристиці підляських українських говірок та їх специфіці, поведе проф. Любов Фроляк – мовознавець-діалектолог, дослідниця українських говірок (у тому числі підляських), випускниця Донецького національного університету, науково-дидактичний працівник Кафедри слов’янського мовознавства Інституту Мовознавства і Літературознавства Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблині.

Час тривання – 45 хвилин.

Майстер-класи, присвячені писанню літературних творів, поведе Зоя Сачко – поетеса з Більська, літературні твори пише підляською говіркою, авторка кількох поетичних книжок: «Пошукі», «Над дньом похільона», «Ще одна весна», «Поеми», «Пока» та прозової книжки «А колісь так било».

Час тривання – 1,5 год.

Участь у майстер-класах – безкоштовна. Зголошення слід надсилати до 2 грудня 2022 р. на pninstytut@gmail.com або тел. 609 048 496.

Подія у Фейсбуці

Організатором події є Товариство «Підляський науковий інститут», партнером Союз українців Підляшшя, співорганізатором Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші.

Інформація про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому», в рамках якого проходять майстер-класи: https://www.pninstytut.org/populyaryzacziya/pishemo

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030.

Профінансовано з коштів Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Вже завтра починається VI Підляська українська наукова конференція «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»). Буде вона проходити 18-19 листопада 2022 р. у Більську і Білій на Підляшші. Всіх, хто не може особисто взяти участь у конференції, заохочуємо подивитися онлайн-трансляцію конференції, яке буде вестися на профілі Підляського наукового інституту у Фейсбуці:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057457388765

Інформація про конференцію (у тому числі детальна програма) доступна на Інтернет-сайті Підляського наукового інституту:

У мережі Фейсбук створено подію про конференцію:

https://www.facebook.com/events/1160318291556342

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та за підтримки Посольства України в Республіці Польща, Бургомістра міста Більськ на Підляшші, Бургомістра Кліщель, Війта ґміни Більськ на Підляшші. Спонсори: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

Другий день VI Підляської української наукової конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (субота 19 листопада 2022 р.) присвячений буде проблематиці акції «Вісла», якої 75-і роковини випадають саме цього року.

Акція «Вісла» була проведена також на Південному Підляшші, звідки влітку та восени 1947 р. місцеве українське православне населення переселено на північні та західні землі Польщі. Проведена комуністичними владами Польщі депортаційна акція змінила етнічну і віросповідну структуру та культурний ландшафт Південного Підляшшя. Цей комуністичний злочин та його наслідки для регіону не були досі достатньо вивчені.

Невипадково другий день конференції відбудеться в столиці Південного Підляшшя – в Білій на Підляшші. Місце засідань конференції: Підляський центр православної кульутури (вул. Житня 14). Раніше – о 10 год. відбудеться Панахида за жертви акції «Вісла» в православній церкві свв. Кирила і Мефодія в Білій на Підляшші.

Другого дня конференції відбудуться дві сесії: «Акція „Вісла” та її проведення на Південному Підляшші» та «Наслідки акції «Вісла» на Південному Підляшші та її місце в історичній пам’яті». Під час конференції будуть виголошені доповіді про проведення акції «Вісла» на Південному Підляшші, наслідки цієї депортаційної акції як для функціонування в регіоні української мови і культури, так і для Православної Церкви, а також місце акції «Вісла» в історичній пам’яті.

Під час другого дня конференції відбудуться також два супровідні заходи: відкриття виставки «Сумні дні настали. Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви» та презентація книжки «Дві години. Спогади мешканців Холмщини та Південного Підляшшя про акцію „Вісла”» за редакцією о. Мартина Ґосціка, Катерини Савчук, Ольги Купріянович, Катерини Рябчук, Йоанни Іванюк (Люблин – Біла на Підляшші 2013).

Онлайн-трансляція конференції буде вестися на профілі Підляського наукового інституту у Фейсбуці:

Інформація про конференцію (у тому числі детальна програма) доступна на Інтернет-сайті Підляського наукового інституту:

У мережі Фейсбук створено подію про конференцію.

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та за підтримки Посольства України в Республіці Польща, Бургомістра міста Більськ на Підляшші, Бургомістра Кліщель, Війта ґміни Більськ на Підляшші. Спонсори: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.