Чом варто взяті участь у конкурсові «Пішемо по-свойому»?

Чом варто взяті участь у конкурсові «Пішемо по-свойому»?

Осталось оно два дніе, коб взяті участь у І Пудляськум літературнум конкурсові Пішемо по-свойому». Час переказуваня праць кунчається в сіету середу, 15 марця 2023 року.

Чом варто взяті участь у конкурсові?

1. То перша ініціатива такого типу на Пудляши, котора має заховаті українську говуорку.

2. Нема ліміту звезаноно з віеком участникув, обсягом твору, літературного ґатунку чи способу напісаня – твори могут биті написани латінкою або кіриліцьою згуодно з тим, як піше автор.

3. На лауреатув чекают хороши нагороди.

Не чекайте. Се Ви писалі колі-небудь своєю мовою, то не тримайте свої праць у шухляді, а надсилайте на конкурс.

Конкурсні роботи з допіскою ЛІТЕРАТУРНИ КОНКУРС треба:

– передаті організаторові конкурсу (Пудляські наукови інститут, Біельськ, гул. Кринічна 14)

– або вислаті пуочтою на адрес:

Podlaski Instytut Naukowy

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

– або вислаті на елєктронни адрес Конкурсу: poswojomu@gmail.com

Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому» має заохвотіті люді, котори знают і використовуют українські пудляські говуоркі, до того, коб почалі пісаті літературни твори руодною мовою. Коб узяті в юом участь, треба прислаті власни твуор, напісани українською пудляською говуркою.

Докладну інформацію знайдете тут:

Організатором Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є Пудляські наукови інститут, а його партнером – Союз українцюв Пудляша.

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*