Формування традиційної системи імен на Підляшші

Ім’я довгими роками було свідченням національної і релігійної приналежності підляшан. Те, як в давнину звалися підляські предки, залежало від місцевої традиції, при чому це священик вибирав дитині ім’я святого.

Аж до ХІІІ ст. на Підляшші вживали слов’янських імен, які сповняли також магічну функцію, напр. Богдан, Ждан (прізвища Zdanuczyk, Żdanuk).

Християнські церковні імена, на думку дослідників, почали поширюватися вже на зламі Х і ХІ ст. В XIV-XV ст. стали популярними й латинські форми, які допасувалися до системи говірок окремих сіл. У XVI ст. можна вже говорити про сформовану систему традиційних імен на україномовному Підляшші, дуже оригінальну, оскільки нерідко від одного імені творено безліч форм, напр.

Филимон Хілімон, Філімон, Телімон,

Єремія Ярома, Єремій, Веремій.

На Підляшші місцевих людей хрестили іменами святих східної церкви. Нерідко місцеві форми значущо відрізнялися від канонічних, напр.:

Варфоломій Бовтромій, Бовтроміей,

Бенедикт – Банадик,

Ілля – Ляш,

Пелагія – Палажка,

Сила – Солов’ян,

Феофіл – Тофіло, Тохвіло.

Саме ці колишні форми сталися основою творення підляських прізвищ (Sołowianiuk, Bowtromiuk, Tofiluk, Laszuk тощо).

На фотографіях – цікаві форми імен та прізвищ на цвинтарі в Риболах