Імена в усній традиції жителів парафії Курашево

Курашево – доволі велике село в ґміні Чижі в Гайнівському повіті. Це осідок православної парафії св. Антонія Печерського, яка була заснована у 1897 році (раніше село належало парафії в Чижах). В даний час вона охоплює лише два села – Курашево та Вілка. Належать їй два храми: парафіяльна церква св. Антонія Печерського у Курашеві та філіальна каплиця братів Маковеїв між Курашевом та Лядами.

Основним засобом спілкування мешканців є архаїчна українська говірка, яка в 1970-х роках була описана Іваном Петручуком у докторській дисертації „Słownictwo wsi Kuraszewo koło Hajnówki”. У 2014 році Юрій Плева опублікував монографію про село “„Kuraszewo – lata minione”.

Традиції іменні Курашева надзвичайно багаті. Чимало форм, які були там зафіксовані, функціонують в усній традиції жителів сусідніх парафій (особливо Чижі). Однак вдалося також записати імена та форми, невідомі в сусідніх місцевостях

Ось найцікавіші чоловічі імена, вибрані з-посеред близько 150 записаних форм. На початку подана іменна форма українською мовою, далі польською, нарешті форма говіркова, записана в Курашеві. Запис «іе», «уо» означає дифтонги.

Антим – Antymiusz – Анхім, Онхім

Антипа – Antypa – Онтiп

Атанас, Афанасій, Панас, Опанас – Atanazy – Панас, Фанас

Варфоломій – Bartłomiej – Боўтромieй, Бартуош

Веремій – Jeremiasz – Єромieй

Вітор – Wiktor – Вiхтор, Вiхтур, Вiтя

Єлисей, Єлисій – Elizeusz – Ілісieй, Лісіей

Захарій, Захар – Zachariusz – Сахарко, Сохарко

Іларіон – Hilarion – Лариуон

Климент –Klemens – Клєментій, Клімко, Клємух

Никон, Нікон, Никін – Nikon – Нікон, Нікун

Омелян – Emilian – Омелян, Омелянко

Онисим – Onisym – Онісько

Пантелеймон – Pantaleon – Пантелімуон

Сава – Sawa – Савко

Севастіан, Севастіян – Sebastian – Себесь

Спиридон – Spirydon – Шпіридуон

Тадей – Tadeusz – Фадіей

Христофор –Krzysztof – Криштуоп

Юліан, Улян – Julian – Уліян

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.