Іменні традиції початку XVIII ст. на прикладі парафіяльних метрик у Чижах

Однією з небагатьох парафій, де збереглися старі церковні метрики, є колишня парафія Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах. Це безцінне джерело знань про давні традиційні імена.

У Чижівській парафії з початку XVIII ст. збереглися залишкові записи з 1717-1729 років. До книги, що містить метрики тих років, увійшли записи про хрещення та шлюби у парафії Чижі.

Записи в метриках про хрещення зазвичай робилися за такою схемою:

z Kuraszewa wsi: Illuſtrowane S: Krzstem dziecie na imie Melanya z Utsciwych Oyca Moyseia Samociuka, z Matki Marianny, utsciwy kum Jeremiaſz Kondrociuk, kuma Marciza Matfieycza.

Інший приклад:

ze wsi Ladki: Illuſtrowane dziecie S: Krzstem na imie Iryna z U: O: Jana Wysockiego, z M Owdokij, kum utsciwy Heliaſz Seliwonik, kuma Owdokima Mikolaycza.

Як бачимо, метрики написані польською мовою, але багато форм імен, прізвищ і прізвиськ подано в говірковій формі або є вони специфічними мовними гібридами – форми, що поєднують варіант польською мовою з церковним варіантом або формa польською мовою та українськa говірковa. Можна помітити фонетичну неоднорідність, яка може бути викликана недосконалістю правопису тих часів, а також труднощами місцевого пароха, який намагався віддати церковні чи діалектні форми польським алфавітом.

У записі про хрещення вказується ім’я хрещеної дитини, яке найчастіше збігається з ім’ям святого, якого вшановується у день хрещення дитини (тому, наприклад, багатьох дітей, охрещених у грудні, називають Варварою чи Миколаєм), потім ім’я та прізвище (родове прізвисько) батька, далі дається ім’я матері, потім ім’я та прізвище (родове прізвисько) хрещеного батька та ім’я та прізвисько (зазвичай у формі від імені чоловіка) хрещеної матері. Іноді зустрічається згадка про «nieutsciwych» батьків, що означає, що дитина позашлюбна, або слово «sławetny», наприклад, Kum sławetny Gabriel Moroz.

Які імена були популярні в тодішній уніатській парафії? Оскільки не всі сторінки записів збереглися, важко навести статистику про популярність імен, даних дітям, але, наприклад, зі збережених сторінок метрик з 1728 року можна побачити, що популярними були такі жіночі імена, як Тетяна, Маріанна і Варвара, а також Агрипина, Парасковія і Анастасія, а серед чоловічих – Євдоким і Миколай, а також Феодосій.

У метриках шлюбів запис часто виглядає так:

Roku 1723 Miesiąca februara [po] wyjściu Trzech Zapowiedzi da[łe]m slub fedorowi Teleszewskie[m]u s panno Hanno Sobesiuwno [m]arszałok Jan Szermaniuk Zew[si] Kuyłuw

Видно, що незважаючи на офіційну польську мову, у записах з’являються українські форми, наприклад, marszałok.

Записи початку XVIII століття показують справжню різноманітність форм, деякі з яких відображають місцеву говіркову вимову. Ось приклади місцевих форм українською говіркою, які й сьогодні можна почути в селах парафії Чижі (подається форма з метрик):

– Wasil, Sawka, Jaroma, Raina, Ławrenti, Lewko, Olesia, Maxim, Dawyd, Mikita, Łukian, Semen, Kiryło, Paraska, Olexiy, Denis, Ulana, Chwedora, Korniło.

Приклади імен, написаних у польському варіанті:

– Tatiana, Jan, Piotr, Antoni, Andrzey, Maryanna, Paweł, Grzegorz, Michał, Stefan, Stefanida, Klemens.

Цікавим матеріалом для дослідження є форми жіночих прізвиськ утворених від імені чоловіка: Tatianna Michalicha, Emfimija Sołowiancza, Eudokima Sawiniuczka, Anna Onopryowa Jelenniczka, Raina Hryhorczaja. У формах жіночих прізвиськ збереглося багато говіркових форм чоловічих імен (напр. Martynczaja, хоча чоловіче ім’я найчастіше пишеться як Marcin, напр. Kum Marcin Małachowicz, Kuma Zofija Pilipczaia, але чоловіче ім’я – Filip).

************************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.