Метa проєкту

Метою дослідницького проєкту «Іменні традиції підляського села XVI-XXІ століть» є показати багату антропонімну спадщину Підляшшя, передусім на прикладі сіл з чотирьох парафій Гайнівського повіту Підляського воєводства: Кленики, Чижі, Курашево та Нове Березово, а також інших місцевостей Підляського воєводства.

У рамках проєкту реалізуються:

– витяг та аналіз іменних форм із найдавніших парафіяльних метричних книг з XVII, XVIII і XIX століть, що зберігаються у парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах у Гайнівському повіті Підляського воєводства,

– фотографування та аналіз імен на надгробках на кладовищах у Клениках, Чижах, Курашеві, Новому Березові та в інших місцевостях Підляського воєводства,

– збирання та опрацьовування іменного матеріалу, що функціонує в усній традиції найстаріших жителів підляських сіл.

Збір антропонімного матеріалу відбувається під час теренових експедицій, у ході яких фіксуються місцеві назви, а також фотографуються форми, що з’являються на цвинтарних надгробках.

Зустрічі, спрямовані на запис різних говіркових назв, проводяться з людьми, народженими переважно в 1920-х, 1930-х, 1940-х і 1950-х роках. Розмови ведуться українською говіркою, якою користуються жителі досліджуваних сіл.

Предметом зацікавлення є: говіркові форми імен та прізвищ, клички, родові прізвиська, а також родові прізвиська жінок та найменування жінок від імен, прізвищ, місця походження або прізвиська чоловіка.

Зібраний матеріал обробляється та записується зі збереженням говіркових рис мовлення жителів досліджуваних сіл та архівується у колекціях Підляського наукового інституту. Згодом він використовується в наукових та науково-популярних публікаціях, а також у численних статтях у пресі («Над Бугом і Нарвою», «Наше слово», «Przegląd Prawosławny»), які показують на ширшому фоні багаті іменні традиції підляського села.

Проект реалізує Людмила Лабович. Іменна спадщина Підляшшя була також предметом доповідей на наукових конференціях, в тому числі на Міжнародній науковій конференції «Польсько-білоруські культурні, літературні та мовні зв’язки» (Вишниці 2017), І Підляській українській науковій конференції (Більськ на Підляшші 2017), а також на ІІ Підляській українській науковій конференції (Більськ на Підляшші 2018).