Прізвища у парафії Чижі в 1770 році, ч. 1

На думку дослідників на Підляшші прізвища з’явилися щойно в XVІІI ст. та стабільності вони набули лише в XIX ст. Процес їх формування почався, однак раніше, уже в XVІ ст.

Початково те, як звалися люди, залежало від місцевої традиції, при чому часто функціонували різні форми прізвищ. Їхнім джерелом ставали просто прізвиська – як кого в селі прозивали, так потім і записували.

Які прізвища функціонували у другій половині XVІІI ст., покажемо на прикладі збережених метрикальних книг парафії у селі Чижі. З огляду на багатство матеріалу, було обрано метрику народжень з 1770 року. Оскільки записи в ній були роблені польською мовою, приклади з колишніх церковних книг будуть подані у формі, записаній парохом тодішньої парафії.

В парафії Чижі, як і по всій території Підляшшя, прізвища творено найчастіше від говіркових форм прізвиськ. Вони початково не були успадковані, але з часом почали переходити на нащадків.

Найпопулярнішими були прізвища патронімічні, тобто утворені від імені батька. Це показує, що для підляських селян найважливіша була сім’я, рід, спорідненість.

Пишучи польською мовою, парох найчастіше зберігав основу, тобто ім’я у його місцевій говірковій формі, напр. Кондрат – Kondratiuk, Гарасім – Harasimiuk, Гаврило – Hawryluk. Щойно пізніше ці прізвища були перероблені (русифіковані та полонізовані) та сьогодні маємо нерідко такі офіційні варіанти цих прізвищ: Kondraciuk, Gierasimiuk, Gawryluk. У колишніх метриках парафії у Чижах не вдалося фіксувати форм Gierasimiuk або Gawryluk. Це доказ, що ці форми штучні та вторинні.

Бувало, що парох полонізував прізвища – хоча в місцевій говірці ім’я Степан це Степан, з’являється полонізований варіант прізвища – Stefaniuk. Сьогодні на обстежуваній території функціонує лише варіант прізвища Stepaniuk.

Ось приклади прізвищ з 1770 року. Спершу подано варіант прізвища, записаний у метриках, згодом говіркову іменну форму, від якої ймовірно його утворено, далі варіант імені польською та українською літературною мовами:

Aleksiuk – діал. Алєксіей – пол. Aleksy, укр. Олексій

Andrusiuk – діал. Андрусь – пол. Andrzej, укр. Андрій

Antoniuk – діал. Антоні, Антоній – пол. Antoni, укр. Антоній

Artyszuk – діал. Артиш – пол. Artemiusz, Artemon, укр. Артемій, Артемон

Barwusik – діал. Барвусь – пол. Barbar, укр. Варвар

Daniluk – діал. Даніло – пол. Daniel, укр. Данило

Dawidiuk – діал. Давід – пол. Dawid, укр. Давид

Demianiuk – діал. Дем’ян – пол. Damian, укр. Дем’ян

Elifteruk – діал. Еліфтер – пол. Eleuteriusz, укр. Елевтерій

Firs – діал. Фірс – пол. Tyrs, укр. Фірс

Franczuk – діал. Франко – пол. Franciszek, укр. Франциск

Haluk – діал. Галь – пол. Alecjusz, Galaktion, укр. Алетій, Галактіон

Harasimiuk – діал. Гарасім – пол. Gerazym, укр. Гарасим

Hawryluk – діал. Гаврило – пол. Gabriel, укр. Гаврило

Hordyiuk – діал. Гордіей – пол. Gordiusz, укр. Гордій

Iwanuszko – діал. Іван, Іванушко – пол. Jan, укр. Іван

Jartyszuk – діал. Яртиш – пол. Artemiusz, Artemon, укр. Артемій, Артемон

Karpiuk – діал. Карп – пол. Karp, укр. Карп

Kasporuk – діал. Каспор – пол. Kacper, укр. Каспер, Каспар

Klimiuk – діал. Клім – пол. Klemens, укр. Климентій

Kosko – діал. Коско, Косько – пол. Kosma, укр. Кузьма

Kowbus – ймовірне походження від діал. Ковбус, Ковбусь – пол. Jakub, укр. Яків

Jakoniuk – діал. Якон – пол. Hiacynt, укр. Акімфій, Якінф

Janczuk – діал. Янко – пол. Jan, укр. Іван

Jaroszuk – діал. Ярош – пол. Hieronim, Hieroteusz, Jarosław, укр. Єронім, Єрофій або Ярослав

Kindiuk – діал. Кіндя, Кіндей – пол. Kindej, укр. Кіндей (Кінд)

Kiryluk – діал. Кірило – пол. Cyryl, укр. Кирило

Kondratiuk, Kondracki – діал. Кондрат/Куондрат – пол. Kodrat, укр. Кіндрат

Kononowicz – діал. Конон – пол. Konon, укр. Конон

Kononczuk – діал. Кононко – пол. Konon, укр. Конон

Korniluk – діал. Корніло – пол. Korneliusz, укр. Корнило

Leszuk – діал. Лєш – пол. Aleksander, Aleksy, укр. Олександр, Олексій

Lewczuk – діал. Лєвко – пол. Lew, укр. Лев, Левко

Lewocik – діал. Лєвоць – пол. Leukiusz, укр. Лев

Lewonczuk – діал. Лєвонко, Лєвонько/Лєвуонько – пол. Leon, Leoncjusz, Leonidas, укр. Лев, Леонтій, Леонід

Lewoniuk – діал. Лєвон, Лєвонь/Лєвуонь – пол. Leon, Leoncjusz, Leonidas, укр. Лев, Леонтій, Леонід

Łukaszuk – діал. Лукаш – пол. Łukasz, укр. Лука, Лукаш

Łukianiuk – діал. Лук’ян – пол. Lucjan, укр. Лук’ян

Продовження буде

На фото:

вівтар у неіснуючій церкві в Чижах

сторінка з метрики з 1770 року

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Публікація виражає лише погляди автора/ів і не може ототожнюватися з офіційною позицією Міністра внутрішніх справ і адміністрації.