Про проєкт

Метою дослідницького проєкту «Товариство <Рідна Хата> (1919-1930)» є вивчення та всесторонній аналіз діяльності найважливішої та динамічної української культурно-освітньої та благодійної організації на Холмщині та Південному Підляшші у міжвоєнний період.

Роки діяльності Товариства «Рідна Хата» (1919-1930) були періодом найдинамічнішого розвитку українського культурного життя на цих землях в новітній історії. Окрім культурної та освітньої діяльності, структури Товариства зосереджувались також на інших сферах національного життя української громадськості регіону, таких як благодійність чи економічна діяльність. Важко переоцінити значення цієї організації для розвитку українського національного життя та формування української національної ідентичності на Холмщині та Південному Підляшші.

У рамках проекту здійснюються наступні дії:

– пошуки архівних та бібліотечних матеріалів з метою встановити нові джерела та дослідження з історії Товариства,

– розробка та аналіз зібраних джерельних матеріалів та літератури з цього питання,

– підготовка наукової монографії Товариства «Рідна Хата» та менших наукових публікацій про діяльність і значення організації.

Проект реалізує д-р Григорій Купріянович.