Дітячи фолькльор з ґміни Чижие

Колиханкі і забавлянкі з Клєнік і Збуча, запісани в Чижах

Люлі-люлі-люлі

Прилєтіелі кури.

Сталі сокотаті

Не далі (ім’я дітята) спаті.

Ой ти коте сіви-сіви,

Не ході до нас по сліви,

Бо ти сліви об’їсі,

Для(ім’я дітята) не дасі.

Тосі-тосі-тосі,

Свіні у горосі,

Поросята в житі,

Треба (ім’я дітята) біті.

Гойда-гойда гойда-дана

Вишла діeвка за дриґана.

Дриґан ходіт хліeба просіт,

Дриґаніха торбу носіт.

Кую, кую нуожку,

Поїедем в доруожку.

Доруожка кривенька,

Кобилка сліпенька.

Сорока-ворона

По припічу ходіла,

Діетюм кашку варила.

Сьому дала, сьому дала,

А сьому голуовку одкрунула

І пир-пир полєтіела.

Перепека пече,

Свіня хвуост волоче.

Отче наш, батько наш,

Кури крав, пуд піеч ховав,

Діеткі сказалі, батька зв’язалі.

Положилі в ступу, товкачом у дупу.

Зазуля сіера

Куолькі мніе ліет до весіеля?