«Gazeta Czyżowska» – цінне джерело знань про місцеві традиції

З 1992 року працівники Ґмінного осередку культури в Чижах при допомозі працівників Ґмінного управління та представників місцевої громади редагували щомісячник «Gazeta Czyżowska». Її редактором був померлий недавно Юрій Яким’юк. Був це інформаційний бюлетень ґміни Чижі, основне джерело інформації про ґміну. Як читаємо на веб-сайті ґміни, це був один із перших локальних часописів регіону Біловезької пущі, який описував економічні, культурні, шкільні події, поміщував інтерв’ю, статті на сільськогосподарські теми ітд.

«Gazeta Czyżowska» був широко доступним журналом, дякуючи якому місцеві жителі швидко дізнавались про події місцевого та регіонального характеру.

Хоча скромна за своєю формою, з перспективи років газета виявляється цінним джерелом знань про історію та традиції підляського села, а також про долі місцевих жителів. Знаходимо в ній не лише описи поточних подій, звітів з концертів чи релігійних урочистостей, але й цінні тексти на тему фольклору, між іншими таких науковців, як доктор Ніна Андросюк або проф. Ірина Матус з Університету в Білостоці. Заслуговує на увагу серія статей Люцини Сталончик з Воєводського управління з охорони пам’яток у Білостоці, присвячена історії неіснуючої пам’яткової церкви в Чижах.

На сторінках газети з’являлися спогади місцевих жителів та описувалася доля учасників Другої світової війни. Друкуються також фрагменти магістерських робіт, присвячені традиціям та звичаям таких сіл, як напр. Курашево або Кленики. Їх авторами були між іншими Людмила Дмитрук або Віра Кравчук. В архівних номерах ми прочитаємо про звичаї Різдва Христового села Пудриечани, колядування в Курашеві, жнивні пісні та обряди у Клениках, а також інші, призабуті вже обряди, які сьогодні, 20 або 30 років пізніше дуже важко реконструювати. Також важко часом відтворити народні пісні, слова яких можна знайти в місячнику «Gazeta Czyżowska».

Попри те, що деякі тексти написані білоруським алфавітом, то цей запис назагал добре віддає місцеву вимову, що свідчить про те, що автори статей були дуже добре обізнаними з місцевою українською говіркою.

Загалом з’явилося 68 номерів журналу та кілька спеціальних номерів. Це, без сумніву, цінне джерело знань про життя мешканців ґміни на зламі XX та XXI століть, а також про давню історію та народно-релігійні звичаї сіл у ґміні Чижі.

Скани місячника доступні дякуючи пану Юрієві Плеві

***

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Документація і архівація традиційного фольклору ґміни Чижі», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.