Козак – символ традиційних народних пісень, ч. 2

Козак – як Дунай чи Україна – це ключове слово українських традиційних народних пісень. Подібно є і на Підляшші, де залишаються популярними пісні із зображенням козака, що є прямим відкликанням до героїчного минулого України. Козак в українському фольклорі, а також у піснях, що співаються у селах ґміни Чижі, представлений найчастіше у більш загальному розумінні – це ідеал молодого чоловіка з усіма внутрішніми та зовнішніми якостями.

Не важко знайти приклади ліричних пісень, у яких козак це просто укоханий дівчини. Дуже часто у піснях про кохання використовується пестлива форма «козаченько». Ось приклад однієї з таких пісень – «Там у міесті на риночку». Запрошуємо послухати уривок:

Козак також з’являється в обрядових піснях, наприклад, у весільних. Як приклад можна навести весільні приспівки, які колись співали на другий день весілля – у понеділок, після першої ночі молодої пари в хаті молодого. Вони були співані у формі діалогу між весільними гостями та молодою:

Ой вишла, вишла з-за ліеса хмара,

З кім млода Манєчка сюю нуоч спала?

Чи з козакамі пуд каліною,

Чи з млодим Ванєю пуд периною?

Не з козакамі пуд каліною,

Но з млодим Ванєчком пуд периною.

На жаль, старовинний місцевий репертуар призабутий, та співаки, народжені після Другої світової війни, все частіше співають популярні українські пісні, звісно пристосовуючи слова до місцевої говіркової вимови. Прикладом може служити пісня «Міесець на небі, зоронькі свіетят», у якій також з’являється образ козака:

Міесець на небі, зоронькі свіетят,

Тіхо по мори човен пливе.

Чия то дівчина піесню співає?

А козак чує, серденько мре.

Ось фрагмент у виконанні жінок з ґміни Чижі:

Фотографія з колекції, наданої Підляському науковому інститутові Миколою Ягодницьким.

****

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Документація і архівація традиційного фольклору ґміни Чижі», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.