Про свята

Як за Піліповку не напрадеш, то до Велікодня на натчеш.

На Руздво зо мною не сварися, а іді до церковкі Богу помоліся.

Од Оготухі до Нового року (вельмі коротко).

Грумніці – половіна зіміці.

Як на Грумніці піевень нап’ється водіці, то на Юрія вуол

наїесться травіці.

Олексіею, Олексіею, я на тебе льон сіею / Дай ґля мене знаті, з кім я маю шлюб браті.

На Благовіещинє пташка гнізда не в’є.

Юріяшу, жені воли на пашу.

До Міколи ніколі не сіей гречкі і не стрижи овечкі.

Заменулось змерзлого в Петруовку.

По Петрие і по тепліе.

Ілія – наробіт гнілія.

Ілія – то вижну і я.

Вижав Ілія, вижну і я.

На Ілію повну піеч хліеба налію.

На Ілію хліеба напеку, а на Бориса вже добре напорися.

Од Іліїе берися до руліе, а од Бориса то і добре берися.

По Іліїе кійом по роїе.

Ганна – осіення панна.

Туолькі роботи, як у барана в Спасовку.

Пречиста – діевка чиста.

Покрова діевка готова.

П’ятьонка – оддай мене матьонка.

Покрова – зіма готова.

До Дмітра діевка хітра, а по Дмітри хоч сраку витри.

Варвара кусок ночи урвала, а дня доточила, як курка ступіла.

Як Варвара розварит, то Мікола пригвоздіт.