«Вийшла з-за ліеса хмара, сіела за столом пара». Весіелє у Чижуовськуй ґміні, ч. ІІІ

Весіелє у молодої

Повінчаються, вже їедут тогди з церкви і співают. От, всякі пісніе їедучи співают, а вже як додому приїжджают, то вже співают от тако:

Ютко матюнко ютко 2

Чом не виходіш хутко

Чом мене не вітаєш

Чом мене не питаєш

І з кім я шлюб брала

Кому я присягала

Маті виходіт із хліебом, із суольою і берут гориелку там чи віно і встречают молодих. Тогди входят до хати і сядают за стуол. Вже тогди з молодим. Вже ж обоє – пара. У куткові знов сідят. Кругом столи.

Співалі всякі пісніе, пока позбіраються тиї за порогом, што на стуойку приходят. Тогди співают:

Вийшла з-за ліеса хмара

Сіела за столом пара

Обоє хорошенькі обоє руовнюсєнькі

Обоє гожусєнькі 2

А тогди вже співают – зара дружок зачипают:

Сіелі дружечкі сіелі

Аж странуліся стіени

Ще лєпі странуться

Як дружечкі поп’ються

Як гориелкі нап’ються

Гожи дружечкі гожи

Як у саду рожи

Як у саду вішні

Коб віете замуж вишлі

А вже як хочут за порогом пожартоваті, то співают:

А в старшого свата

Обдертая хата

А вуон ніц не дбає

Ще й лєпі обдірає

А сват тогди співає вже. Дружкі за столом вже одспіевуют, пособляют йому:

Возмі свате помело

Вижень сукі за село

Привежи до плоту

Нехай брешут в охвоту

А тиї за порогом співают:

Ми не сукі брехаті

Ми хазяйскіє діеті

Прийшлі вас одвіедаті

Запоруожнікі – то баби такії придут посторонні. Тепер вони не йдут, а колісь же ж то повна хата, повни сіені. Найбуольш у сіенюх, бо в хаті весіельнікі сідят. Свати гуску їм кідалі, з коровая вриезувалі:

Нам маршалок не вдався 2

Сіем ліет не вмивався

А восьмого року поїехав до Верстоку

Там у Верстоці умився

За маршалка впросівся

Маршалок боронівся, одспіевував:

Што вам за тоє даті 2

Што вміеєте брехаті

Чи коня вороного

Чи хлопця молодого 2

Уже вуон бридкімі словамі не одспіевував, оно тако. А послі уже і бридкі – всякі валілі.

Співалі:

Старши сват старши сват не вміеє ораті

вуон повіньон старшу дружку добре шановаті 2

і далєй:

Старши сват старши сват не вміеє косіті

вуон повіньон старшу дружку на руках носіті 2

Співалося усяк:

Вийшла Анєчка за воротонька розсипала карти

Вже й мінаються вже й мінуліся дівоцькіє жарти

Вийшла Анєчка за воротонька розсипала бульби

Вже й мінаються вже й мінуліся дівоцькіє гульби

Всьо било на столах – м’ясо, хуткі, хліеб, піруог, коровай же ж мусіт биті, капуста наварана, тушана капуста, всяк. Сперша то там такоє било стародревнє – то такоє – м’ясо постав’ят з міскою і крают свати. Колісь так казалі, алє вже не за нашої паметі. То ще й і локшини билі.

Колісь не било талєжув. Де там! Хто там талєжикі міев? Коб хоч відельці билі всіем! І то не всіем, може діліліся одним?

Одним кілішком пілі.

Послі ще погостят, повеселяться. Крошку доходіт до дня, тогди берут молодую і везут уже до молодого.

Перепіванє

Перепівают. Сядают молодиї за столом, став’ят квас з відром і берут кружку і в склянкі налівают і пудходят. Пувміска застелют хусточкою, гроши кладут і п’ют. Послі сталі і гориелку по кілішку даваті, а вперуч то ж квас хлібови з диежкі. Маршалок кліче, б’є у бальок качалком і вже кліче по колєї – батькуов, а послі вже тьотуов, дядькуов і так далєй, дружок.

Хто чим перепівав – хто гроши, хто якуюсь латку, подарок якійся, пакуночок, всяк перепівалі. І вже як переп’ют, тогди і десь везут молодую до молодого.

Кричалі гуорко, коб солоділі молодиї. Кричат „Гуоркє, гуоркє”. Як не солодят, то кажут „Принесіете цукру, замолодімо, бо в молодих цукру нема ж”.

То вже як перепівалі, співалі для сватуов. От, пудийде сват перепіваті, якій небудь, там старши чи якій, то співалі піесню. Як уже бачат, што старовати, то вже кажут:

Ой чиє то теля по полю брикає

О то того гультая што перепіває

О то того гультая што жуонкі не має

Заженіете теля нехай не брикає

Оженіете гультая нехай жуонку має 2

Ой сватіку сватіку добре било в запіку

А ще й лєпі в луожечку обийнявши дружечку 2

Ой сватіку сватіку зельоноє зіелє

Як ти будеш женітіся прийдем на весіелє 2

Дівчинята то собіе так о співалі, котора вміела поспіваті і потанцюваті, покрутітіся. Так спіціально дівчатом то не співалі.

Співалі ще:

Ой хотіела стара баба молодою биті

Зачепляла за чепець зельоної рути

Ой ти рута рутенько рута зелєная

Хоч я тебе зачепляла всярумно старая 2

І ти тут і я тут в нас собакі горщкі б’ют

Не свариемся за тоє бо ми тута обоє

Як у молодої, то молодої гості перепівают, а як заїедут до молодого, тогди вже його гості перепівают.