Вступна – загально про проект

У 2019 та 2020 роках Підляський науковий інститут реалізує дослідницький проєкт «Документація та архівація традиційного фольклору ґміни Чижі», метою якого є якомога широке зібрання різножанрового фольклору з території одної підляської ґміни.

Предметом зацікавлення є насамперед:

– календарно-обрядова творчість, включаючи в це народно-релігійні звичаї, пов’язані з окремими церковними святами та обрядовий фольклор,

– родинно-обрядова творчість (хрестинні звичаї, весільні традиції, ритуали, пов’язані зі смертю, та похоронний репертуар),

– обрядовий пісенний репертуар (колядки, веснянки, сінокісні і жнивні пісні та інші),

– позаобрядовий пісенний репертуар, який охоплює родинно-побутові та суспільно-побутові пісні,

– дитячий фольклор (колискові пісні, забавлянки, лічилки, загадки тощо),

– народні прислів’я і приказки та інші малі фольклорні форми.

Проєкт реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща. Проект реалізує Людмила Лабович. Матеріали з реалізації проєкту регулярно публікувались протягом 2019-2020 рр. на сторінці Підляського наукового інституту у мережі Facebook.