2022

У 2022 році Товариство «Підляський науковий інститут» завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП реалізує завдання:

– «Поточна діяльність Товариства «ПНІ»»

– «Підляська українська наукова конференція»,

– «Підляський архів і бібліотека»,

– «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть»

– «Інтернет-сайт ПНІ».