Григорій Купріянович

Григорій Купріянович – історик, архівіст. Наукові зацікавлення: історія Холмщини та Підляшшя в XIX-XXІ ст. ст., українці в Другій Речіпосполитій, історія Православної Церкви у Східній Європі та у світі в XX-ХХІ ст. ст., історія української преси, націєтворчі процеси у Східній Європі, національні меншини у Польщі та інших європейських країнах, релігійне питання у міжнародних відносинах, стосунки держава – Церкви у Європі у ХІХ-ХХ ст.

Науково-дослідний працівник (ад’юнкт), архівіст у Підляському науковому інституті, директор Підляського наукового інституту.

Кандидат гуманітарних наук, спеціальність: новітня історія (doktor nauk humanistycznych specjalność historia najnowsza), захист на Гуманітарному факультеті Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблині, на основі дисертації «Українці на Холмщині та Південному Підляшші в міжвоєнному двадцятиріччі (1918-1939)», підготовленої під керівництвом проф. Тадеуша Радзіка (1998). Закінчив історичні студії у сфері архівістики в Інституті історії Гуманітарного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблині зі ступенем маґістра (1994). Закінчив два літні семестри в Українському Вільному Університеті в Мюнхені (Німеччина) (1990, 1991).

З 1994 по 2015 працював у Кафедрі новітньої історії Гуманітарного факультету УМКС асистентом (1994-1998), згодом ад’юнктом (1998-2015). У 2008-2011 рр. член Ради Гуманітарного факультету УМКС. З 2004 по 2006 р. канцлер Європейського колегіуму польських і українських університетів у Люблині, а також директор Бюро у справах організації та обслуговування Європейського колегіуму польських і українських університетів. У 2015-2016 рр. спеціаліст у Центрі східної Європи УМКС. З 2016 по 2017 р. викладач у Кафедрі міжнародних відносин Вищої школи підприємництва та адміністрації в Люблині. З 2020 р. академічний вчитель у Вищій школі міжнародних відносин та соціальної комунікації в Холмі.

З 2018 р. член редколегії видання «Український інформаційний простір» (Київ). З 2011 р. редактор та член Наукової ради видавничої серії «Холмсько-Підляські історичні студії». У 1999-2009 рр.  редактор та член Програмної ради видавничої серії «Холмський архів».

З 2018 р. cпівголова Cпільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. З 2017 р. голова Товариства «Підляський науковий інститут». З 2000 р. член Головної ради Союзу українців Підляшшя, у 1992-1993 рр. заступник голови Союзу українців Підляшшя. Від 1999 р. голова Українського Товариства (раніші назви організації: Товариство догляду за могилами українських вояків у Люблині в роках 1999-2006, Українське Товариство в Люблині в роках 2006-2009). У 2017-2018 рр. член Комітету охорони пам’яті і мучеництва при Відділі Інституту національної пам’яті в Люблині. З 2003 по 2014 р. староста Православної парафії свт. Петра (Могили) в Люблині (раніше: церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього – храму української православної громади Люблина). З 2005 р. член Cпільної комісії уряду та національних і етнічних меншин – представник української меншини. У 2004-2008 рр. заступник голови Українського історичного товариства в Польщі. З 2000 по 2003 р. член Комісії для проведення канонізації людей, що віддали життя за православну віру на території сучасної Люблинсько-Холмської єпархії. У 1996-2000 рр. голова Комісії історичної пам’яті Люблинсько-Холмської православної єпархії. У 1996-2000 рр. голова люблинського гуртка Об’єднання українців у Польщі, з 1993 по 1996 р. член управи люблинського гуртка ОУП, у 1990-1992 рр. член Головної ради ОУП. У 1992-1994 рр. заступник голови Братства Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії. У 1987-1988 рр. голова, з 1985 по 1987 р. заступник голови люблинського відділу Гуртка православних богословів богословських, світських та мирянської молоді; у 1985-1987 рр. член Центральної управи Братства Православної Молоді в Польщі.

З 2013 по 2014 рр. член Управи Православного інтернет-радіо Люблинсько-Холмської православної єпархії Orthodox.fm, а у 2011-2012 рр. член Програмної ради української радіопередачі «Дзвони Холмщини і Підляшшя». З 2008 р. мериторичний редактор інтернет-порталів cerkiew1938.pl та kholm1938.net. У 2003-2014 рр. редактор бюлетеня «Православний Голос Люблина». З 2002 по 2014 р. член редакції порталу Cerkiew.pl. У 2002-2006 рр. член Програмної ради річника «Український Альманах» (Варшава). З 1999 по 2002 р. головний редактор часопису «Холмський Вісник» (Холм).  У 1991-1993 рр. секретар редакції та технічний редактор Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», у 1993-1998 рр. член редакції, у 1998 р. заступник головного редактора. З 1994 по 1997 р. член редакції Українського тижневика «Наше Слово» (Варшава). У 1992-1994 рр. редактор часопису «Люблинський Український Вісник» (Люблин). У 1989-1990 рр. редактор часопису русинів-українців Підляшшя „Krąg” (Люблин-Більськ).

Отримані нагороди: Премія імені Івана Огієнка (2019), медаль св. Максима Горлицького (2018), медаль 700-річчя міста Люблина (2018), відзначка Міністерства оборони України «Знак пошани» (2017), бронзовий медаль «За довготривалу службу» (2011), звання „Bene Meritus Terrae Lublinensi” (2011), Нагорода ім. князя Костянтина Острозького (2009), нагорода Президента міста Люблин за досягнення у сфері художньої творчості, популяризації та охорони культурної спадщини (2008), Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Почесна грамота Європейського колегіуму польських і українських університетів (2006), Орден св. рівноапостольної Марії Магдалини ІІІ ступеня (1999).

Найважливіші публікації та редаговані видання: 

Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza i Romana Wysockiego, Kleszczele 2017 (Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne, tom III), 404 ss.; 

Piotr Kupryś – biografia, twórczość, recepcja, kontekst historyczny, pod red. Grzegorza Kuprianowicza, Kostomłoty 2016 (Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne, t. II), 225 ss.;

 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego (1994-2014), Warszawa 2014, 191 ss.;

 Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczak, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk, Lublin – Biała Podlaska 2013 [współpr. red.];

W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. Janusza Kłapcia, Waldemara Kozyry, Grzegorza Kuprianowicza, Roberta Litwińskiego, Mariusza Mazura, Marka Siomy, Romana Wysockiego, Lublin 2012, ss. 592: il.; 

Петро Купрись, Поезії та переклади, Люблин 2012 / Piotr Kupryś, Poezje i przekłady, Lublin 2012, 264 ss.; 

Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX-XX wieku, pod red. Grzegorza Kuprianowicza, Chełm 2011, 339 ss.; 

Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Chełm 2009 („Archiwum Chełmskie”, t. IV). / Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші в 1938 році – обставини, перебіг, наслідки, за редакцією Григорія Купріяновича, Холм 2009 («Холмський архів», том IV); 

1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші, Chełm Холм 2008, 120 ss.; 

A Turkowyczamy żywe wsia zemla Chołmśka nasza… Prawosławna tradycja Turkowic. А Турковичами живе вся земля Холмська наша. Православна традиція Туркович, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Turkowice 2007, 80 ss.; 

A Turkowyczamy żywe wsia zemla Chołmśka nasza… Prawosławna tradycja Turkowic, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Turkowice 2007 (Wydanie drugie, uzupełnione), 92 ss.; 

Прославлення Мучеників Холмських і Підляських. Холм, 7-8 червня 2003 р. (Холм 2003), Редакція та опрацювання Григорій Купріянович, Холм 2003, 40 с.; 

Kanonizacja Męczenników Chełmskich i Podlaskich Chełm, 7-8 czerwca 2003 r., Redakcja i opracowanie Grzegorz Kuprianowicz, Chełm 2003, 48 s.; 

Evangelisch-Orthodoxe Partnerschaft Lublin-Balingen, Lublin-Balingen 1996 [red.]; 

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Jabłeczna 1995 [wydanie trzecie uzupełnione] [співавтор]; 

Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 1993 [співавтор].