Людмила Лабович

Людмила Лабович (дівоче: Филимонюк) – філолог польської та української мов. Наукові зацікавлення: українські і білоруські говірки, фольклор, мікротопоніміка та антропоніміка Підляшшя, історія та сьогодення навчання української мови в Польщі, питання формування  української національної свідомості на Підляшші. 

Науково-дослідний працівник у Підляському науковому інституті, секретар Підляського наукового інституту.

Закінчила польську філологію на Філологічному факультеті в Університеті в Білостоці зі ступенем маґістра (2000), а також українську філологію на Факультеті прикладної лінгвістики та східнослов’янських філологій Варшавського університету зі ступенем маґістра (2007).

Готує кандидатську дисертацію про іменні традиції підляського села. З 2008 по 2013 р. ведуча лекторату української мови для студентів російської філології в Університеті в Білостоці. Авторка наукових статей, друкованих м.ін. у виданнях у Польщі: «Варшавські українознавчі зошити», «Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe», «Studia Białorutenistyczne», «Кліщелі, Підляшшя, Україна» в рамках серії «Холмсько-Підляські історичні студії», «Fragile. Pismo kulturalne». Фольклорні матеріали дослідниці були також публіковані у виданнях в Україні, м.ін. в книжці «Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики» (Київ 2019). Коректорка і перекладачка наукових і популярно-наукових статей та книжок, м.ін. для Університету в Білостоці та Вищої економічної школи в Білостоці. 

З 2019 р. секретар Союзу українців Підляшшя, багатолітня членкиня Головної ради СУП, двічі секретар Білостоцького відділу Союзу українців Підляшшя. Учасниця багатьох проєктів, пов’язаних із темою збереження матеріальної та духовної спадщини Підляшшя, м.ін. архітектурних, фольклорних, журналістських. Активно співпрацює з різними неурядовими організаціями, у тому числі з Товариством Спадщина Підляшшя та Товариством Шукаємо Польщу.

У 1999-2019 рр. тележурналістка, редакторка, монтажистка телепередачі «Український перегляд» у Польському телебаченні Білосток. З 2001 р. журналістка та коректорка Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», з 2002 р. – журналістка, кореспондентка з Підляшшя загальнопольського тижневика українців у Польщі «Наше слово». Співпрацює як журналістка з часописами «Наш вибір», «Православний перегляд» („Przegląd Prawosławny”), «Український літературний провулок», «Український альманах» та інші. Авторка понад тисячі журналістських текстів та популярно-наукових статей. У 2019-2020 рр. тележурналістка, ведуча та репортерка у «Твоєму регіональному телебаченні» (Twoja Telewizja Regionalna).

У 2003-2013 рр. вчителька української мови в міжшкільному пункті навчання у Початковій школі № 12 у Білостоці, у 2013-2016 рр. вчителька української мови в міжшкільному пункті навчання у Публічній гімназії № 2 у Білостоці. У 2011-2013 рр. ведуча лекторат української мови для дорослих у Центрі співпраці позаурядових організацій у Білостоці. У 2013-2015 рр. вчителька української мови у міжсадочковому пункті навчання української мови в Самоврядному інтеграційному садочку № 26 ім. Йоанни Стшалковської-Кучинської в Білостоці.

Найважливіші публікації та редаговані видання:

Nazwy kobiet utworzone od imienia męża w gwarze mieszkańców gminy Czyże w powiecie hajnowskim, „Studia Białorutenistyczne”, 12/2018.

Пісенний фольклор ґміни Кліщелі в колі зацікавлень дослідників, в: Кліщелі, Підляшшя, Україна, Кліщелі 2017.

Przezwiska i przydomki w gwarach gminy Czyże i Hajnówka powiatu hajnowskiego, w: Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, Białystok 2014.

Raport o stanie szkolnictwa ukraińskiego w Polsce, w: Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, Warszawa – Cieszyn – Białystok 2013.

Еволюція весільної обрядовості українців Північного Підляшшя, «Варшавські українознавчі зошити», 23-24, 2007.

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя. За матеріалами експедицій 1999-2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич, Львів 2006 [співредакція книжки].

Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej, red. M. Stepaniuk, L. Filimoniuk, Puchły 2007 [співредакція книжки].

Maliutina N., Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, 2020 [переклад з української].