Про Інститут

Підляський науковий інститут є об’єднанням – позаурядовою організацією наукового, а також навчального, культурного та освітнього характеру, що виконує роль науково-дослідного, навчального та освітнього закладу української громадськості Підляшшя. Його місцезнаходження – місто  Більськ на Підляшші.

Метою Інституту є дослідження історії та культури української громадськості Підляшшя, дослідження в інших сферах, документування життя української громадськости Підляшшя, популяризація знань про Підляшшя, навчально-освітня діяльність, організація наукового, громадського та культурного життя української громади, діяльність, спрямована на збереження і розвиток української культури та ведення заходів, спрямованих на реалізацію громадянських прав української національної меншини у Польщі та інших осіб, у цьому іноземців, благодійна діяльність на користь громадян Республіки Польща та громадян інших країн.

Підляський науковий інститут реалізує кілька дослідницьких проектів, спрямованих на документування та дослідження української культурно-історичної спадщини Підляшшя. В основному це проекти: «Традиційний фольклор ґміни Чижі», «Товариство „Рідна Хата” на Холмщині та Південному Підляшші (1919-1930)», «Формування національної ідентичності на Північному Підляшші в ХХ ст.», «Український рух на Північному Підляшші у 80-90-ті ХХ ст.», «Підляські долі солдатів Української Народної Республіки», «Іменні традиції підляського села XVI-XX cтоліть», «Місцевості Підляшшя», «Історія Кліщель», «Православна Церква в історії Підляшшя».

У структурі ПНІ діє Підляський архів, завданням якого є документування минулого та сьогодення української громадськості Підляшшя. ПНІ веде також наукову бібліотеку. Готуються до друку перші наукові публікації Інституту. Інстиут проводить також різноманітні дії з метою збереження та промоції української мови та культури Підляшшя.Планується також видавання українського підляського наукового періодику.