Про Інститут

Підляський науковий інститут – це товариство та науково-дослідний, навчальний та освітній заклад української громадcькості Підляшшя, що діє у структурі товариства. Його місцезнаходження – місто  Більськ на Підляшші. Інститут веде засноване для цього Товариство «Підляський науковий інститут», яке було створено 17 серпня 2017 року, а зареєстровано 22 лютого 2018 року. Підляське українське наукове середовище, котре створило Інститут, вже раніше проводило багато наукових та популярно-наукових заходів.

Метою Інституту є дослідження історії та культури української громадськості Підляшшя, документування життя української громадськості Підляшшя, популяризація знань про Підляшшя, навчально-освітня діяльність, організація наукового, громадського та культурного життя, а також діяльність для збереження та розвитку української культури.

Товариство «Підляський науковий інститут» через Інститут реалізує кілька дослідницьких проектів, спрямованих на документування та дослідження української культурно-історичної спадщини Підляшшя. В основному це проекти: «Традиційний фольклор ґміни Чижі», «Товариство „Рідна Хата” на Холмщині та Південному Підляшші (1919-1930)», «Формування національної ідентичності на Північному Підляшші в ХХ ст.», «Український рух на Північному Підляшші у 80-90-ті ХХ ст.», «Підляські долі солдатів Української Народної Республіки», «Іменні традиції підляського села XVI-XXІ cтоліть», «Місцевості Підляшшя», «Історія Кліщель», «Православна Церква в історії Підляшшя».

У структурі ПНІ діє Підляський архів, завданням якого є документування минулого та сьогодення української громадськості Підляшшя. Готуються до друку перші наукові публікації Інституту. Планується також видавання українського підляського наукового періодику.