Структура

Підляський науковий інститут перебуває у стадії організації та пошуку постійних джерел фінансування. Зараз існує один структурний підрозділ Інституту – Підляський архів. У майбутньому, у міру потреб та можливостей, планується створення інших структурних підрозділів, які займатимуться окремими сферами науки або різними дослідними проєктами чи програмами.

Діяльністю Підляського наукового інституту керує директор та інші члени керівництва Інституту (заступник директора та секретар Інституту). 

Керівництво

Директор: д-р Григорій Купріянович

Заступник директора: Юрій Гаврилюк

Секретар: Людмила Лабович

Наукова рада

Наукова рада Підляського наукового інституту

д-р габ. Роман Висоцький – голова

проф. д-р габ. інж. Василь Крупич

д-р Григорій Купріянович 

проф. д-р габ. Василь Назарук

д-р Микола Рощенко

Підляський архів

Підляський архів – це перший структурний підрозділ створений в Інституті. Почав він існування з початком 2020 року. Його завданням є документування минулого та сьогодення української громадськості Підляшшя. Архів створено і веде він свою діяльність завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Архівіст: д-р Григорій Купріянович.

Підляський архів розміщений за адресою: Більськ, вул. Огродова, 11Б.

Детальніше про Підляський архів.