З історії Інституту

Ідея створення українського наукового закладу на Підляшші, метою якого було б вивчення історії та культури української громадськості регіону, документування життя та популяризація знань про Підляшшя, від багатьох років з’являлася серед лідерів місцевої української громади та осіб родом з Північного Підляшшя, які займалися наукою. Були також ідеї, щоб ці питання стали сферою діяльності інших наукових установ української громади чи Православної Церкви в Польщі, про створення яких йшли розмови в минулому.

Протягом останніх десятиліть сформувалася кільканадцятиособова група заангажованих в українське життя осіб родом з Підляшшя, які професійно займалися наукою в різних наукових осередках Польщі. Наступних кільканадцять осіб з українського середовища  вивчало різні питання, які стосувалися історії, культури та мови української громадськості Підляшшя, не працюючи в наукових установах. З’являлися як книжки, так і статті, присвячені мові, культурі, традиції українців регіону. Дослідники родом з Підляшшя публікували свої книжки та статті, відповідно до своїх наукових зацікавлень. Водночас протягом минулих років відбувалися наукові та популярно-наукові заходи в рамках української діяльності на Північному Підляшші або організовані дослідниками родом з регіону. Це все створило потенціал для організаційного оформлення українського наукового середовища Підляшшя.

З іншого боку відчутною була відсутність установи чи організації, яка могла б організувати наукове життя українського наукового середовища Підляшшя та інтегрувати це середовище. Іншою проблемою була відсутність структури, яка подбала б про системне вивчення історії, культури, мови української громадськості регіону, про послідовне документування громадського, культурного та мистецького життя українців Підляшшя, про широку популяризацію знань про регіон. Очевидно, у цих сферах багато зроблено, проте були це окремі дуже цінні і різноманітні проєкти, видання чи заходи, але не системна діяльність.

Ідея негайного створення підляської української наукової установи виникла в 2017 р. під час відзначень 25-річчя Союзу українців Підляшшя, найстаршої і найважливішої організації української громадськості регіону. Саме ці відзначення показали, що існує вакуум у сфері системного вивчення не лише історії, культури і мови Підляшшя, але також недавньої історії українського пробудження на Північному Підляшші. 

Створення українського наукового інституту запропонував д-р Григорій Купріянович, який родом з Підляшшя, заангажований в українську діяльність на Північному Підляшші, а протягом багатьох років науковий працівник в університеті. Весною та літом 2017 р. відбувалися численні зустрічі, проводились довгі розмови про характер, сфери діяльності та назву нової наукової установи. Вирішено скористуватися досвідом інших подібних непублічних наукових установ і іти до створення науково-дослідного закладу шляхом заснування громадської організації, яка стане засновником інституту. Проведено роботу над Статутом організації, концепцією наукового інституту та іншими установчими документами. Серед різних пропозицій назви майбутньої наукової установи, більшість сходилася на варіанті «Підляський науковий інститут». 

Залишилося провести засновницькі збори та зібрати коло людей необхідне для заснування громадської організації. Були думки, щоб засновницькі збори провести ще в липні 2017 р., наприклад при нагоді українського фестивалю «На Івана, на Купала» в Дубичах Церковних, проте вирішено, щоб зробити це в спокійний час у Більську.

Засновницькі збори громадської організації відбулися 17 серпня 2017 року в Більську на Підляшші. Взяло в них участь 11 осіб, у цьому числі декілька з науковими ступенями. На зборах прийнято рішення про створення Товариства «Підляський науковий інститут», про схвалення статуту, про обрання голови Товариства, Управи та Ревізійної комісії. Головою новоствореної організації обрано д-ра Григорія Купріяновича. Новообрані Управа та Ревізійна комісія на своїх перших зборах, які відбулися цього дня, прийняли рішення про розподіл посад. У склад Управи Товариства «Підляський науковий інститут» увійшли: д-р Григорій Купріянович (голова), Юрій Гаврилюк (заступник голови), Людмила Лабович (секретар), д-р Андрій Єкатеринчук (скарбник). У склад Ревізійної комісії увійшли: д-р Микола Рощенко, д-р Андрій Артем’юк, Єлизавета Томчук.

Паралельно з засновуванням організації та підготовкою діяльності Інституту, проводили підготовку наукового заходу, який мав бути першою ініціативою нової установи. Сподівалися, що процес реєстрації організації, яка мала бути ведучим органом для Інституту, вдасться провести швидко. На жаль, він затягнувся і Інститут на зміг бути формально співорганізатором І Підляської української наукової конференції «25 років Союзу українців Підляшшя», яка відбулася в Більську на Підляшші в Міській публічній бібліотеці 20-21 жовтня 2017 р. Організатором конференції був Союз українців Підляшшя, а відбувалася вона в рамках ширших заходів з нагоди ювілею цієї організації. Конференція стала великим успіхом і показала наскільки потрібним є існування власної наукової установи та проведення подібних наукових заходів.

Після засновницьких зборів почався процес реєстрації Товариства «ПНІ». Він дуже затягнувся. Велику допомогу в цьому подав юрист Павло Місіюк з Білостока. У зв’язку з застереженнями суду щодо кількох пунктів статуту необхідним було проведення надзвичайних загальних зборів Товариства. Відбулися вони 17 лютого 2018 р. в Більську. Прийнято на них відповідні зміни в Статуті. Після кількох днів, 22 лютого 2018 року, Районний суд в Білостоці прийняв рішення про реєстрацію Товариства «Підляський науковий інститут».

З моменту реєстрації міг почати свою діяльність науково-дослідний заклад, який за статутом веде згадане Товариство, тобто Підляський науковий інститут. Почався процес формування концепції діяльності нової установи та проведення перших заходів. Управа Товариства «Підляський науковий інститут» прийняла рішення щодо напрямків діяльності Інституту та розбудови його структур, робила заходи для здобуття коштів на діяльність, вибрала також Наукову раду науково-дослідної установи. 

Від 2018 р. Інститут систематично організує або співорганізує різні наукові, популяно-наукові та культурні заходи. Основною науковою подією, організованою Інститутом, є Підляські українські наукові конференції, що проводяться у листопаді кожного року. Інститут реалізує кілька дослідницьких проектів, спрямованих на документування та дослідження української культурно-історичної спадщини Підляшшя.

З початком 2020 року в структурі Інституту створено Підляський архів, завданням якого є документування минулого та сьогодення української громадськості Підляшшя. Існує також наукова бібліотека ПНІ.

З вересня 2018 р. існує сторінка Інституту у мережі Фейсбук. На фанпейджі знаходяться інформації про заходи організовані Інститутом, активність його наукової кадри, поширююються результати досліджень. З кінцем листопада 2020 р. почав діяти веб-сайт Підляського наукового інституту, який був створений завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.