Контакт

Осідок Підляського наукового інституту:

Більськ на Підляшші, вул. Огродова 11Б
(Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 11B)

Фейсбук: https://www.facebook.com/Підляський-науковий-інститут-Podlaski-Instytut-Naukowy-382470718956503

Електронна адреса: pninstytut@gmail.com

Телефон: (+48) 664187538

Поштова адреса:
Podlaski Instytut Naukowy
ul. Ogrodowa 11B
skr. poczt. 26
17-100 Bielsk Podlaski

Банківський рахунок:
nr 76 1240 5253 1111 0010 7915 9549
Bank Pekao S.A.