Про Підляський архів

У структурі Підляського наукового інституту діє Підляський архів. Це один із громадських архівів, які зараз численно створюються за ініціативою неурядових організацій. Завданням Підляського архіву є систематичне документування сьогодення та минулого української громадськості Підляшшя: збір, зберігання, забезпечення, опрацювання, оцифровка архівних матеріалів (документів, фотографій, аудіо- та відеозаписів) та документів громадського життя, як матеріальних, так і електронних, що є свідченням функціонування української громадськості Підляшшя в минулому та у сьогодення. Це, зокрема: усі види актів та документів, листування, фінансова, технічна та статистична документація, карти та плани, фотографії, фільми та мікрофільми, звуко- та відеозаписи, електронні документи та інша документація, незалежно від способу її виготовлення, що є важливим як джерело інформації про історичну цінність, про сьогодення та минуле української громадськості Підляшшя, організаційних структур, створених нею або таких, що мали вплив на її функціонування (громадських, економічних, релігійних та інших), про розвиток культурного, громадського та економічного життя, про розвиток науки, культури та мистецтва на Підляшші, що була створена в минулому і створюється сьогодні.

 Підляський архів розпочав свою діяльність із січня 2020 р. У 2020 р. започаткували розробку моделі його функціонування, творення матеріальних основ існування, розробку системи збору та зберігання матеріалів.

До Підляського архіву передали вже частину спадщини доктора Богдана Мартинюка, який помер у 2018 році. Був він українським діячем, який проводив широку діяльність в першу чергу щодо охорони пам’яток церковного мистецтва, а також його популяризації серед дітей та молоді. Частина спадщини Б. Мартинюка, передана до Архіву, надзвичайно різноманітна і включає листи, листівки, фотопластинки, слайди, фотографії, особисті документи, записки, статті, нагороди і відзнаки. Як елемент спадщини Б. Мартинюка до архіву також передано стенди трьох виставок, організованих керованою ним Громадською комісією охорони пам’яток церковного мистецтва при Товаристві охорони пам’яток.

В рамках діяльності Архіву також були вжиті заходи щодо збору матеріалів, що документують активність української громадськості Підляшшя та членів української громади, які родом з Підляшшя, діяльність українських організацій регіону, а також інших суб’єктів, діяльність яких є важливою для української громадськості Підляшшя. Це насамперед документи громадського життя (плакати, запрошення, листівки, брошури, самвидав).

Передані для архіву матеріали послідовно сортуються, упорядковуються, записуються та обробляються. У той же час вони забезпечуються перед знищенням.

Поступово збираються також електронні матеріали, що документують життя української громадськості Підляшшя (відеозаписи важливих подій, фотографії, графічні матеріали).

Після того, як частина матеріалів, зібраних в архіві, буде оброблена, планується створити можливість використання ресурсів Підляського архіву для зацікавлених.

Підляський архів приймає до своїх фондів різноманітні матеріали, що стосуються сьогодення та минулого Підляшшя: спадщини, документи з сімейних архівів, документи громадського життя.

Підляський архів існує в рамках завдання, яке реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ та адміністрації РП.

Архівіст: д-р Григорій Купріянович.

Підляський архів розміщений за адресою: Більськ, вул. Огродова, 11Б.