Як передати матеріали для Підляського архіву?

Підляський архів приймає до своїх фондів різноманітні матеріали, що стосуються сьогодення та минулого Підляшшя. Хочемо зберегти джерельні матеріали, які будуть свідченням про життя нашого регіону, про функціонування місцевої української культури, традиції, мови, про сучасне українське культурне життя.

Приймаємо різноманітні матеріали: спадщини окремих осіб чи родин, окремі документи з сімейних архівів, листування, документи громадського життя (плакати, запрошення, листівки, брошури, самвидав), карти та плани, фотографії, фільми та мікрофільми, звуко- та відеозаписи, електронні документи та іншу документацію, незалежно від способу її виготовлення. Приймаємо все, що має історичну цінність і може бути важливим як джерело інформації про минуле та сьогодення української громадськості Підляшшя, про діяльність організаційних структур, створених нею або таких, що мали вплив на її функціонування (громадських, економічних, релігійних та інших), про розвиток культурного, громадського та економічного життя, про розвиток науки, культури та мистецтва на Підляшші. Приймаємо також електронні матеріали, що документують життя української громадськості Підляшшя (відеозаписи важливих подій, фотографії, графічні матеріали).

Передання цих матеріалів до Підляського архіву дозволить зберегти її для наступних поколінь. У Підляському архіву будуть вони збережені та опрацьовані, відповідно до принципів архівістики. У майбутньому стануть вони для дослідників цінним джерелом для вивчення історії та культурної спадщини Підляшшя.

Існує можливість передати матеріали для Підляського архіву у депозит.

Всіх, хто хтоів би передати матеріали для Підляського архіву просимо писати за адресою: pninstytut@gmail.com або телефонувати: тел. 664187538; 501635467

Підляський архів відкритий для користувачів та осіб, які передають матеріали, у п’ятниці (за винятком державних і церковних свят) з 10 по 12 год.

Матеріали можна також пересилати поштою на адресу:

Archiwum Podlaskie
Podlaski Instytut Naukowy
ul. Kryniczna 14
skr. poczt. 26
17-100 Bielsk Podlaski