W najnowszej audycji „Ukraińska Dumka” w Polskim Radiu Białystok można usłyszeć relację Eugeniusza Ryżyka z V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej  „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”. Polskie Radio Białystok było patronem medialnym tegorocznej V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej.

W audycji zaprezentowano m.in. wypowiedzi uczestnika konferencji dr Mikołaja Roszczenki (pracownika naukowo-badawczego i członka Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego) oraz dyrektora Podlaskiego Naukowego Instytutu i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji dr Grzegorza Kuprianowicza.

Link do audycji: „Ukraińska Dumka.

Na stronie internetowej portalu Bielsk.eu opublikowano artykuł o V Podlaskiej ukraińskiej konferencji naukowej, jaka odbyła się 19-20 listopada w Bielskim Domu Kultury.

Więcej na portalu Bielsk.eu:

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/35317-v-podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa-bylo-o-historii-kulturze-i-jezyku-foto-wideo?fbclid=IwAR1gJ99tszyH_sIkYJ9e9LIx1TMAed8-Anskt1FE3MtXE2ofHvrpAbI-sD8

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/35300-rozpoczela-sie-podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa-foto-wideo?fbclid=IwAR0aTohC-sXPgVEsXCi3-NY_rPxMMSmW40SunDOffljFfCiIWwaXATFrfYo

Podczas rozmów z przedstawicielami różnych pokoleń w ramach projektu „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże” można usłyszeć różne przysłowia i frazeologizmy. To bardzo cenny materiał, bo małe formy, które często udaje się utrwalić przy okazji rozmów na zupełnie inne tematy, są wciąż żywym elementem codziennego języka mieszkańców podlaskich wsi. Oto kolejne przykłady takich różnorodnych małych form folklorystycznych.

Chocz boluszcze, ale ne kajuszcze (jak baba rodit ditia i każe, szto buolsz ne bude).

W liesi ne wsie derewa ruomny (ne wsie lude takiji samy).

Takich ludi husto kob siejati, a kob ryedko schodili (pro kiepskich ludi).

Oczy ne baczat – żuwuot ne bolit.

Ty dumajesz, szto w czużuoj łożci buolsz medu? (koli chtoś komuś czohoś zawiduje).

Głuchij jak ne wczuje, to wydumaje.

Obchoditiś jak z kraszanym ijeczkom.

Poswarytiś za pustyj miszok.

Diwki wołosy rwut ( pro choroszoho chłopcia).

Na obyrwanśkuj hulici (koli mnuoho spraw).

Na foto: koliśni lude z Zbucza

****

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Korzystając z Internetu, warto zaglądać na portal i stronę na Facebooku ProSVIT:

http://prosvit.org

https://www.facebook.com/ПроСВІТ-255872064948729/

Można tam znaleźć również materiały związane z Podlaskim Instytutem Naukowym.

ProSVIT to projekt Ukraińskiego Związku Naukowo-Pedagogicznego „Berehynia” z Brześcia, ukraińskiej organizacji na Ziemi Brzeskiej na Białorusi.

Portal i strona FB zawierają aktualności z pogranicza trzech państw: Białorusi, Ukrainy i Polski. Autorzy – wolontariusze z obwodu brzeskiego – skupiają się nie na polityce czy ekonomii, ale na życiu codziennym i kulturalnym. Teksty obejmują różnorodne tematy: kulturę, folklor, język, historię, literaturę, zdrowie, rybołówstwo, gotowanie, ekologię, wychowanie dzieci, a nawet sprawy karne. Znajdują się tam również artykuły z Podlasia, związane przede wszystkim z ukraińskim życiem kulturalnym, a także zapowiedzi wydarzeń odbywających się w naszym regionie, w tym informacje o wydarzeniach Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Autorzy strony piszą po ukraińsku, ale z użyciem lokalnych słów potocznych. To próba pokazania, że ​ na Ziemi Brzeskiej funkcjonują gwary ukraińskie.

Kto jest zainteresowany – powinien zaglądać i czytać o tym, czym żyją Ukraińcy w obwodzie brzeskim.

http://prosvit.org

https://www.facebook.com/ПроСВІТ-255872064948729/

20 listopada 2021 r. to drugi dzień V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej. Odbyły się dwie sesje oraz dwa inne wydarzenia.

Wideo z drugiego dnia konferencji można obejrzeć na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Uroczyste zamknięcie konferencji

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

19 listopada 2021 r. to pierwszy dzień V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej. Odbyły się trzy sesje oraz dwa inne wydarzenia.

Wideo z pierwszego dnia konferencji można obejrzeć na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Uroczyste otwarcie konferencji
Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/636541771122913

Transmisja on-line drugiego dnia konferencji jest prowadzona na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku:
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Zaszło kilka zmian w programie V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami.

Aktualny program V PUKN

W programie V PUKN wprowadzono następujące zmiany.

Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”

Kijowski badacz Jurij Bidnoszyja nie będzie mógł uczestniczyć w konferencji.

Sesja ІІ „Toponimia i antroponimia Podlasia”

Dr Mirosław Stepaniuk wygłosi swój referat (Toponimia jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej) w sobotę 20 listopada 2021 r. ok. godz. 9.30 (przed rozpoczęciem sesji IV).

Sesja III „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”

Dr Rafał Dydycz wygłosi swój referat („Ridne Słowo” – początki prasy ukraińskiej na terenie Podlasia) jako przedostatni w sesji III.

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Zoriana Maciuk (Łuck), Frazeologiczna geolingwistyka frazeologii zachodniopoleskiej – Zoriana Maciuk nie weźmie udziału w konferencji

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Pan Łukasz Hajduczenia wygłosi swój referat (Tryptyk Jabłeczyński – zapomniane dziedzictwo prawosławnej muzyki liturgicznej Podlasia) w piątek 19 listopada 2021 r. na zakończenie sesji I (ok. godz. 11.45).

W trakcie konferencji mogą zajść kolejne zmiany w programie.

Ważną rolę w przygotowaniu merytorycznym V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odegrał Komitet Naukowy konferencji. W tym roku po raz pierwszy w historii Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych został powołany taki komitet.

W skład Komitetu Naukowego V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” weszli wybitni językoznawcy z różnych ośrodków naukowych Polski i Ukrainy, zajmujący się problematyką gwar ukraińskich Podlasia.

Członkami Komitetu Naukowego V PUKN są:

prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku,

prof. dr hab. Feliks Czyżewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Lubow Frolak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

prof. dr hab. Pawło Hrycenko, dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 

dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,

dr Mikołaj Roszczenko z Podlaskiego Instytutu Naukowego,

prof. dr hab. Michał Sajewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

W ramach V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odbędzie się prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020).

Prezentacja odbędzie się w Bielskim Domu Kultury jako pierwsze wydarzenie drugiego dnia konferencji – w sobotę 20 listopada 2021 r. w godz. 9.00-9.30 z udziałem redaktora monografii Dariusza Krasnodębskiego. Moderatorem spotkania będzie Jurij Hawryluk.

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach konferencji:

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

W ramach V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odbędzie się prezentacja opowiadań Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021). Książka opowiada historie trzech mężczyzn, które zostały opisane podlaską gwarą ukraińską.

Prezentacja odbędzie się w Bielskim Domu Kultury na zakończenie pierwszego dnia konferencji – w piątek 19 listopada 2021 r. w godz. 18.30-19.00. O książce opowiedzą Ludmiła Łabowicz i Jerzy Plewa.

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach konferencji:

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.