24 maja 2024 r. przewodniczący Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS wziął udział w Konferencji Naukowej „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki”, która odbyła się w Lublinie w ramach  obchodów 100-lecie autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce. Dr hab. R. Wysocki podczas sesji 2 „Kościól prawosławny na drodze do autokefalii” wygłosił wykład „Struktura administracyjna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej”.

Organizatorem wydarzenia jest Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, zaś współorganizatorami: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Katedra Teologii Prawosławnej Instytut Nauk Teologicznych KUL oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS

W internetowym programie radiowym Związku Ukraińców Podlasia „Ukraińskie Słowo” można posłuchać reportaż sekretarza Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiły Łabowicz o historii koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które 67 lat temu powstało w Kleszczelach. Uwarunkowania powstania i Historię kleszczelowskiego koła UTSK przedstawia zastępca dyrektora PIN Jurij Hawryluk, historyk i redaktor naczelny „Nad Buhom i Narwoju”. O ukraińskiej działalności opowiada kleszczelowianin Andrzej Sidoruk.

Audycja dostępna na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest pod linkiem:

W internetowym programie radiowym Związku Ukraińców Podlasia „ Ukraińskie Słowo” można posłuchać o prezentacji i przekazaniu 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia. Można posłuchać: dyrektora PIN dr Grzegorza Kuprianowicza, zastępcę dyrektora PIN Jurija Hawryluka i prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Audycja dostępna jest pod linkiem:

21 kwietnia 2024 r. w audycji „Dumka Ukraińska” w Radiu Białystok pojawiła się relacja Sławomira Sawczuka z prezentacji i przekazania 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Audycja dostępna jest pod linkiem:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/237951

Niech błogosławione dni Pachy Chrystusa będą dla wszystkich czasem duchowego odrodzenia, pełnym nadziei i radości Zmartwychwstania Chrystusa.

Dla cierpiącej Ukrainy niechaj przyniosą one pokój oraz zwycięstwo dobra nad złem.

Dyrektor i współpracownicy
Podlaskiego Instytutu Naukowego

Na łamach ukraińskiego tygodnika „Nasze Słowo” (nr 15/2024) ukazał się artykuł sekretarza Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiły Łabowicz: „Kleszczele – tam, gdzie kształtowała się ukraińskość na Podlasiu”.

W artykule autorka ukazuje obraz tego podlaskiego miasta, w którym przez wieki w naturalny sposób funkcjonował język i kultura ukraińska. Przedstawia drogę kształtowania się ukraińskiego życia narodowego w Kleszczelach, które w połowie XX wieku stały się najważniejszym ośrodkiem kształtowania się tożsamości ukraińskiej na Północnym Podlasiг.

Strona internetowa tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”: https://nasze-slowo.pl/