Korzystanie z zasobu Archiwum Podlaskiego

Istnieje możliwość korzystania ze zasobów Archiwum Podlaskiego. Do korzystania udostępniane są materiały, które zostały już uporządkowane i opracowane. Dostęp do zasobu Archiwum Podlaskiego jest możliwy przy zachowaniu wszelkich wymagań obowiązującego prawa (w tym RODO).

Archiwum Podlaskie otwarte jest dla korzystających lub przekazujących materiały w piątki (z wyjątkiem świąt państwowych lub cerkiewnych) w godz. 10-12.

Korzystanie z Archiwum Podlaskiego jest możliwe w uzgodnionym wcześniej terminie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: pninstytut@gmail.com lub telefon 664187538; 501635467

W czasie pandemii korzystanie z Archiwum Podlaskiego jest ograniczone zgodnie z ograniczeniami nałożonymi w związku z sytuacją epidemiczną.