„Klejniki. Dzieje wsi i parafii” – cenne źródło wiedzy o przeszłości

Publikacją, która zainteresuje pasjonatów lokalnej historii oraz tradycji jest wydana przez Gminę Czyże książka Jana Łobuzińskiego „Klejniki. Dzieje wsi i parafii”. Jej autor to pochodzący z Klejnik badacz lokalnych dziejów, w przeszłości dyrektor nieistniejącej już miejscowej szkoły podstawowej, który mieszka obecnie w pobliskim Kuraszewie. Monografię poświęcił historii swojej rodzimej miejscowości oraz klejnickiej parafii.

Książka zawiera dokładnie opisane dzieje Klejnik od czasów najdawniejszych po współczesność. Znajdziemy w niej wykaz klejnickich toponimów zebranych przez autora, a także imion nadawanych mieszkańcom parafii. Główną część monografii stanowią jednak fotografie, które od czasów carskich ukazują mieszkańców wsi, przede wszystkim w sytuacjach odświętnych, ale też codziennych, choć tego typu zdjęć w domowych archiwach jest najczęściej niewiele. Wśród publikowanych fotografii, cennych nie tylko dla potomków uwiecznionych na nich klejniczan, zobaczymy dawne wiejskie strzechy, kadry z codziennych wiejskich zajęć, takich jak zwózka siana czy zboża, młócenie cepem, czerpanie wody żurawiem, ubijanie masła, sadzenie lasu. Znajdziemy w książce archiwalne zdjęcia z uroczystości cerkiewnych, a także z zewnątrz i wnętrza klejnickiej cerkwi, która spłonęła w 1973 r. Część zgromadzonych archiwalnych fotografii ukazuje dawne obrzędy oraz uroczystości rodzinne z ich miejscowym kolorytem kulturowym. To kadry z wiejskich wesel, a także pogrzebów, kolędowania, święcenia święconki – paski. W książce nie mogło też zabraknąć zdjęć szkolnych. Na pewno więc album zainteresuje też badacza miejscowego folkloru.

Książka Jana Łobuzińskiego to cenna publikacja poświęcona kolejnej wsi w gminie Czyże. Wcześniej na temat wsi Kuraszewo, a także Lad, Leniewa i Podrzeczan, pisał inny lokalny pasjonat podlaskiej przeszłości, Jerzy Plewa.

***

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.