„Niwa”

Фольклорні записи з ґміни Чижі в газеті «Ніва», 1970-ті рр.

Folklor z gminy Czyże w gazecie „Niwa” z lat 70. XX w.

Після Другої світової війни народна культура Північного Підляшшя, у тому числі сіл ґміни Чижі, знайшлася у колі зацікавлень білоруського наукового середовища. Завдяки білоруським дослідникам вдалося зібрати та надрукувати цінні зразки підляського фольклору.

Народні пісні з місцевостей у ґміні Чижі з’являлися хоча б на сторінках білоруського тижневика «Ніва», що виходив у Білостоці з 1956 року.

Для прикладу, у № 63 з 27.03.1977 р. «Ніви» з’явилася весняна пісня – огулька – записана в жительки села Буди, яка однак родом із села Куойли, що в ґміні Чижі. Українським алфавітом вона йде так:

Там у Івана вішньов сад, вішньов сад –

Там розославсє віноград, віноград.

Там складалісє на піво, на піво,

На солодкоє мед-віно, мед-віно

А там Ванєчка найбойш дав, найбольш дав –

Собіе Вєрочку вподобав, вподобав:

Будь ти Вєрочка, мойою жоною,

Моюй матьонці вєрною слугою.

Моюй матьонці ти будеш служиті –

Золоти ключие ти будеш носіті.

Хоч пісні з україномовних місцевостей з’являлися в «Ніві» у білоруській транскрипції, то загалом зі збереженням основних діалектних особливостей української говірки. Проблемою, з якою зустрічалися майже всі, хто записував підляські тексти, були передусім дифтонги.

А ось інша веснянка, тим разом записана в селі Курашево. Її текст та ноти знайдемо в № 88 з 17.04.1977 р. «Ніви»:

Високо-високо ориех на ліещині.

Далєко-далєко хлопець од діевчини,

Ориеха з ліещини то можна достаті –

Хлопець до діевчини мусіт приєхаті,

Хлопець до діевчини мусіт приєхаті

Ориеха з ліещини можна роскусіті.

Хлопець без діевчини віек не може житі,

Хлопець без діевчини віек не може житі.

Також і тут – окрім певних деталей – пісня записана більш менш правильно, зі збереженням головних мовних особливостей говірки села Курашева.

Записи здійснював Микола Гайдук. На жаль, вони не були використані в книжці «Песні Беласточчыны» (упорядкував М. Гайдук), виданій окремим томом серії «Беларуская народная творчасць» у 1997 р., в якій пісні записані в україномовних селах Підляшшя перекладалося білоруською літературною мовою.

Тексти з «Ніви» та тексти з книжки можна порівняти на фотографіях.