Традиційні пісні українців Північного Підляшшя PL

Народні пісні сіл ґміни Чижі в книжці «Традиційні пісні українців Північного Підляшшя»

У повоєнний період дослідженням фольклору території між річками Нарва та Буг займалися, в основному, білоруські дослідники, дякуючи яким – слід ще раз підкреслити, вдалося зберегти від забуття велику кількість зразків фольклору україномовних автохтонів Північного Підляшшя. Однак, як відомо, український репертуар цілий повоєнний період був представлений як білоруський. Так є і досі – буває, що ті ж самі пісні, співані тою ж самою українською говіркою, паралельно виконують як українські, так і білоруські ансамблі.

Остання понад чверть століття – це ріст зацікавлення підляським фольклором серед науковців з України. У 1999–2001 роках львівські фольклористки Галина Похилевич та Лариса Лукашенко провели на Підляшші ряд експедицій, під час яких вони зібрали чималий словесний і музичний фольклорний матеріал. У першій експедиції в 1999 р. брав також участь відомий український фольклорист проф. Роман Кирчів. Збирати та розшифровувати фольклорний матеріал допомагала Людмила Филимонюк (Лабович).

Записи велися на доволі великій території між Бугом і Нарвою. Дослідники побували також у селах ґміни Чижі – Збучові, Чижах і Куойлах, де вдалося записати велику кількість пісень від місцевих співачок, багато з яких нема вже серед живих.

Результатом експедицій стала книжка «Традиційні пісні українців Північного Підляшшя», яка вийшла друком у Львові в 2006 році. Це дуже цінна публікація, яка мала вплив на поширення знань в Україні про фольклор окраїнної підляської території як частини загальноукраїнської спадщини.

До книжки увійшли народні колядки, веснянки, трудові пісні, хрестинні, весільні та звичайні із згаданих трьох сіл ґміни Чижі –загалом аж понад 50 пісень лише з тієї території! Багато із записаних тоді місцевих творів на жаль не вдалося вже відтворити під час проводжених другий рік записів у рамках проекту Підляського наукового інституту.

Народна пісня з Чижів «Ой пропала моя доля пропала», яку виконувала померла вже співачка Марія Іванюк з Чижів, родом з села курашево, знайшлася на платівці «Постоп’янка з Підляшшя. Традиційна музика Підляшшя», яка є результатом експедицій львівських фольклористок.