«Na hotowuj kładci to i żaba praczka». Przysłowia i powiedzenia o zwierzętach z gminy Czyże, cz. III

wowk

Wowka nohi kormjat.

Mowka pro wowka, a wowk tut.

Natura wowka tiahne w lies.

kruk

By kruk nad padłom.

Ne sztuka zabiti kruka, no sztuka joho złapati.

worona

Worona małaja, a horło szyrokie.

Wliez miżdu worony, krakaj jak i ony.

żaba

Na hotowuj kładci to i żaba praczka.

Kowknuw jak busioł żabu.

Najiewsia by żaba mułu.

ryba

Ne bude ryba rakom.

My z toboju jak ryba z wodoju.

Liepsza ryba w rucie, a ne w wodie.

wosz

Łob ne na woszy (rozumny).

Skacze by wosz po hrebeni.

Trymajetsia by wosz kożucha.

Woszy życie daruwali (mizerny).