Pro batiuszkuow, Boha i cara

Oto kolejne przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy ludowe, życzenia i inne przykłady małych form folklorystycznych, których bohaterami są – duchowny, Bóg i car. Cały czas funkcjonują one w codziennym języku mieszkańców wsi w gminie Czyże.

U batiuszkuow życie na kolosach (duchowny często zmienia parafię i miejsce zamieszkania).

U popa reszty nema.

Za czużoju swieczkoju (chocze) Bohu molitiś (gdy ktoś chce kogoś wykorzystać).

Stereżonnoho i Buoh stereże.

Daj Boże i wam toże (życzenia).

Car, Buoh i wojenśki naczalnik (o kimś przemądrzałym).

Ne ma cara, ne ma poradku.

Dumaj, ne dumaj i tak carom ne budesz.

Za cara Horocha, jak ludi było trocha (bardzo dawno).

***

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.