Pro swjata

Jak za Pilipowku ne napradesz, to do Welikodnia ne natczesz.

Na Ruzdwo zo mnoju ne swarysia, a idi do cerkowki Bohu pomolisia.

Od Ohotuchi do Nowoho Roku (welmi korotko).

Hrumnici – połowina zimici.

Jak na Hrumnici pieweń napjetsia wodici, to na Jurija wuoł najiestsia trawici.

Oleksieju, Oleksieju, ja na tebe lon sieju / Daj gla mene znati, z kim ja maju szlub brati.

Na Błahowieszczynie ptaszka hnizda ne wje.

Jurijaszu, żeni woły na paszu.

Do Mikoły nikoli ne siej hreczki i ne stryży oweczki.

Zamenułoś zmerzłoho w Petruowku.

Po Petrye i po teplie.

Ilija – narobit hnilja.

Ilija – to wyżnu i ja.

Wyżaw Ilija, wyżnu i ja.

Na Iliju pownu piecz chclieba naliju.

Na Iliju chlieba napeku, a na Borysa wże dobre naporysia.

Od Ilijie berysia do rulie, a od Borysa to i dobre berysia.

Po Ilijie kijom po rojie.

Hanna – osiennia panna.

Tuolki roboty, jak u barana u Spasowku.

Preczysta – diewka czysta.

Pokrowa – diewka hotowa.

Pjationka – oddaj mene mationka.

Pokrowa – zima hotowa.

Do Dmitra diewka chitra, a po Dmitry chocz sraku wytry.

Warwara kusok noczy urwała, a dnia dotoczyła, jak kurka stupiła.

Jak Warwara rozwaryt, to Mikoła pryhwozdit.