Ditiaczy folklor z gminy Czyżye

Kołychanki i zabawlanki z Klenik i Zbucza, zapisany w Czyżach

Luli-luli-luli
Pryletieli kury.
Stali sokotati
Ne dali (imja ditiata) spati.
Oj ty kote siwy-siwy,
Ne chodi do nas po sliwy,
Bo ty sliwy objisi.
Dla(imja ditiata) ne dasi.
Tosi-tosi-tosi,
Swini u horosi,
Porosiata w żyti,
Treba (imja ditiata) biti.
Hojda-hojda hojda-dana
Wyszła diewka za drygana
Drygan chodit chlieba prosit
Dryganicha torbu nosit.
Kuju, kuju nuożku,
Pojiedem w doruożku.
Doruożka kryweńka,
Kobyłka slipeńka.
Soroka-worona
Po prypiczu chodiła,
Dietium kaszku waryła.
Siomu dała, siomu dała,
A siomu hołuowku odkrunuła
I pyr-pyr poletieła.
Perepeka pecze,
Swinia chwuost wołocze.
Otcze nasz, bat’ko nasz,
Kury kraw, pud piecz chowaw,
Dietki skazali, bat’ka zwjazali.
Położyli w stupu, towkaczom u dupu.
Zazula siera
Kuolki mnie liet do wesiela?