Wstęp – ogólnie o projekcie

W latach 2019-2021 Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” w ramach działalności Instytutu realizuje projekt badawczy „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, którego celem jest zebranie różnorodnego folkloru z terytorium jednej podlaskiej gminy.

Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim:

– twórczość kalendarzowo-obrzędowa, obejmująca zwyczaje ludowo-religijne związane z poszczególnymi świętami cerkiewnymi oraz folklor obrzędowy,

– twórczość rodzinno-obrzędowa (zwyczaje chrzcinne, tradycje wesele, zwyczaje związane ze śmiercią oraz repertuar pogrzebowy),

– obrzędowy repertuar pieśniowy (kolędy, pieśni wiosenne, sianokośne, żniwne i inne),

– pozaobrzędowy repertuar pieśniowy, obejmujący pieśni rodzinno-obyczajowe oraz społeczno-obyczajowe,

– folklor dziecięcy (kołysanki, wierszyki, wyliczanki, zagadki etc.),

– przysłowia i powiedzenia ludowe oraz inne małe formy folklorystyczne.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Projekt realizuje Ludmiła Łabowicz. Materiały z jego realizacji w latach 2019-2021 były regularnie publikowane na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego w sieci Facebook.