O projekcie

Celem projektu badawczego „Towarzystwo „Ridna Chata” (1919-1930)” jest poznanie i dogłębna analiza działalności najważniejszej i najprężniejszej ukraińskiej organizacji kulturalno-oświatowej i dobroczynnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w okresie międzywojennym.

Lata działalności Towarzystwa „Ridna Chata” (1919-1930) były okresem najdynamiczniejszego rozwoju ukraińskiego życia kulturalnego na tych ziemiach w czasach najnowszych. W strukturach Towarzystwa, poza działalnością kulturalno-oświatową, ogniskowały się także inne sfery życia narodowego społeczności ukraińskiej regionu, jak działalność charytatywna czy gospodarcza. Trudno przecenić znaczenie tej organizacji dla rozwoju ukraińskiego życia narodowego i kształtowania ukraińskiej świadomości narodowej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.

W ramach projektu są prowadzone następujące działania:

– kwerenda archiwalna i biblioteczna mająca na celu dotarcie do nowych materiałów źródłowych i opracowań dziejów Towarzystwa,

– opracowanie i analiza zgromadzonych materiałów źródłowych i literatury przedmiotu,

– przygotowywanie monografii naukowej Towarzystwa „Ridna Chata” oraz mniejszych publikacji naukowych dotyczących działalności i znaczenia organizacji.

Projekt realizuje dr Grzegorz Kuprianowicz.