Nazwiska w parafii Nowoberezowo, cz. III

Kontynuujemy wyjaśnianie pochodzenia ciekawszych nazwisk patronimicznych (odojcowskich) funkcjonujących w parafii prawosławnej Nowoberezowo w powiecie hajnowskim województwa podlaskiego. Zostały one wybrane spośród form, które znalazły się na inskrypcjach nagrobnych na miejscowym cmentarzu prawosławnym.

Pochodzenie innych nazwisk zostało wyjaśnione we wcześniejszym artykule, który można znaleźć pod linkiem:

Oto inne ciekawe nazwiska patronimiczne z parafii Nowoberezowo, utworzone od imienia przodka, które było używane w lokalnej gwarze ukraińskiej. Niekiedy trudno jednoznacznie ustalić pochodzenie danego nazwiska, stąd też badacze podają dwie lub więcej możliwości (np. nazwisko Tyszko powstało prawdopodobnie od imienia Tyszko, które mogło być formą ludową trzech różnych imion).

Na początku podana zostaje oficjalna forma w języku polskim, następnie wariant gwarowy imienia, od którego utworzono nazwisko (w wersjach zapisanych w publikacjach na temat imion na Podlasiu, m.in. w książce Bazylego Tichoniuka „Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839”, Zielona Góra 2000, niekiedy w wariancie gwarowym zapisanym przez autorkę artykułu w okolicznych miejscowościach). Po wariancie gwarowym zostaje podana forma imienna w języku polskim i ukraińskim.

Laszkiewicz – Laszko – pol. Eliasz lub Euhilasjusz, ukr. Ілля, Євласій

Ławrynowicz / Wawrynowicz – Ławryn / Wawryn – pol. Laurencjusz, Wawrzyniec, ukr. Лаврентій, Лаврін

Mackiewicz – Macko – pol. Maciej lub Mateusz, ukr. Матвій, Матей

Makac – Makac – pol. Mokiusz, ukr. Мокій

Malisz – Malisz / Malesz – pol. Malachiasz, ukr. Малахія

Ochrymiuk – Ochrym – pol. Efrem, ukr. Єфрем (Охрім)

Olifieruk – Olifier – pol. Eleuteriusz, ukr. Елевтерій

Oniszczuk – Oniśko – pol. Anizjusz, ukr. Онисій

Owłasiuk – Owłas – – пол. Euhilasjusz, укр. Євласій

Popko – Popko – pol. Papiasz, ukr. Папій

Ruszuk – możliwe pochodzenie od formy Rusz – pol. Rufus, ukr. Руфус

Sac – Sac – pol. Izaak, ukr. Ісаак (Ісак)

Sacharewicz – Sachar – pol. Zachariasz, ukr. Захарій

Selwesiuk – Selweś – pol. Sylwester, ukr. Сильвестр (Селіверст)

Siebiesiuk – Sebeś – pol. Sebastian, ukr. Севастян

Sielewoniuk – Selewuon – pol. Sylwan, ukr. Сила, Сільван

Tereszuk – Teresz – pol. Terencjusz, ukr. Терентій

Troc – Troc – pol. Trofim, ukr. Трохим

Tyszko – Tyszko – pol. Teostych, Teotych lub Tychon, ukr. Теостих, Тихон

Waszczuk – Waszko, Waśko – pol. Bazyli, ukr. Василь (Васько)

************************************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.