Rzadkie imiona żeńskie w Klejnikach

Dwa tygodnie temu na naszej stronie internetowej zostały przedstawione wybrane imiona męskie, zapisane na inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Klejnikach. To rzadkie, niezwykle oryginalne imiona, które często są charakterystyczne jedynie dla prawosławnej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach. Jak podkreślają mieszkańcy, bogactwo tradycji imienniczej parafia zawdzięcza dawnemu proboszczowi, który nadawał dzieciom imiona świętych, przypadających na dany dzień kalendarza juliańskiego, przy czym bardzo często wybierał imiona wyjątkowo rzadkie. Widać to zwłaszcza na przykładzie imion męskich, których jest znacznie więcej niż imion żeńskich. Niemniej jednak także wśród imion żeńskich można znaleźć ciekawe przykłady. Oto wybrane z nich – wraz z materiałem fotograficznym.

Donata – ukr. Доната – żeński odpowiednik imienia Donat. Łacińskie „donatus” oznacza „darowany przez Boga”.

Artemia – ukr. Артемія – imię żeńskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od imienia bogini Artemidy, a oznaczające „zdrowa” lub „należąca do Artemidy, poświęcona Artemidzie”. Na cmentarzu w Klejnikach zapisane po rosyjsku – Артемида (Artemida).

Chionia – ukr. Хіона – imię żeńskie pochodzenia greckiego, oznaczające „śnieżna” – w miejscowej wymowie Chiona, Chionija, Chijona.

Febronia – ukr. Февронія – imię żeńskie, które ma dwie różne wersje pochodzenia. Zgodnie z pierwszą powstało od starogreckiego słowa i znaczy „jasna”, „promienna”. Drugi wariant – od łacińskiego „faber”.

Minodora – ukr. Минодора – w miejscowej gwarze wymawiane jako Minodora lub Minadora. Na inskrypcjach cmentarza w Klejnikach zapisywane dwojako – z „o” lub „a”. Imię to spotykane jest także w innych wsiach podlaskich.

Fotyna – ukr. Фотинія / Фотина / Фотіна – żeńska forma imienia Fotyn, pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodząca się od słowa, oznaczającego „światło, jasność”. Imię to ma liczne odpowiedniki znaczeniowe w różnych językach, m.in. Swietłana, która jest literackim tłumaczeniem imienia Fotyna na rosyjski.

Platonida – ukr. Платонида – imię żeńskie pochodzenia greckiego; forma od imienia Platon.

Olimpia – ukr. Олімпія – imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się prawdopodobnie od słowa oznaczającego „mieszkanka Olimpu”.

*********************************************************************************************************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.