Drugi dzień VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” 

Drugi dzień VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” 

Już w najbliższy piątek rozpocznie się VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom). Miejscem jej obrad będą dwa podlaskie miasta: Bielsk Podlaski oraz Kleszczele.

Pierwszy dzień konferencji (17 listopada 2023 r.) odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14, a drugi (18 listopada 2023 r.). – w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach („Hładyszka”), ul. 1 Maja 19.

W tym roku oprócz Bielska Podlaskiego, miejscem konferencji są Kleszczele, które obchodzą jubileusz 500-lecia nadania praw miejskich. Przedsięwzięcie naukowe Podlaskiego Instytutu Naukowego wpisuje się w jubileuszowe obchody.

Drugiego dnia VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” odbędą się dwie sesje. Zaplanowano także kilka wydarzeń.

Pierwszym wydarzeniem będzie Prezentacja monografii Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak Archeologia Puszczy Białowieskiej. Dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia (Warszawa 2022), po której odbędzie się pierwsza tego dnia, a czwarta podczas konferencji sesja „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”. Następnie zaplanowano Prezentację wyników Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, a także uroczystość Wręczenia medali pamiątkowych z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom. Następnie odbędzie się kolejne wydarzenie – Prezentacja książki Ludzie i wydarzenia. Kleszczele 1991-2021, pod red. Marii Klimowicz (Kleszczele 2022). Druga tego dnia, a piąta w ogóle sesja – będzie poświęcona tematowi „Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”. Na zakończenie konferencji Scenę ze sztuki teatralnej Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” wykona Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie.

Podczas konferencji w Kleszczelach można będzie obejrzeć wystawę „Zapisani w dziejach Kleszczel” (opracowanie merytoryczne i graficzne MOKSiR Kleszczele), pracownię garncarską, działającą przy MOKSiR w Kleszczelach („Hładyszka”) oraz wystawę książek o Kleszczelach i Ziemi Kleszczelowskiej (przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej).

Szczegółowy program VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom) jest dostępny na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego:

Transmisja on-line konferencji będzie prowadzona na profilach Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku i YouTube.

Wydarzenie na Facebook:

https://www.facebook.com/events/293488303586313?ref=newsfeed

Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będzie rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Podlaskie miasta odgrywają szczególną rolę w historii, stając się nie tylko regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi czy religijnymi, dźwignią rozwoju gospodarczego i wymiany towarowej, ale także miejscami, które odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w rozwoju i zachowaniu kultury i oświaty, to właśnie tam powstają ośrodki intelektualne i rodzą się nowe idee. Miasta były i pozostają miejscem spotkania różnych etnosów, religii, kultur, języków i tradycji, w naturalny sposób nabierając wielokulturowego charakteru. Jednak – w warunkach dominacji kulturowej jednej z kultur – właśnie w miastach odbywają się przyspieszone procesy asymilacyjne oraz, nierzadko, marginalizacja kultury i języka ludności autochtonicznej.

Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą 500-lecie nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych. Cechą charakterystyczną historii Kleszczel jest to, że etnos ukraiński przez wieki zachował tu swój język i tradycję, a miasto odegrało ważną rolę w historii ukraińskiego życia kulturalnego i kształtowaniu się współczesnej tożsamości ukraińskiej na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by na konferencji zostały zaprezentowane różne wymiary historii i współczesności Kleszczel oraz okolicznych miejscowości z perspektywy socjologicznej, kulturologicznej, etnograficznej, językoznawczej, ekonomicznej i demograficznej.

Organizatorzy konferencji: Podlaski Instytut Naukowy, Urząd Miejski w Kleszczelach.

Współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*