Dyrektor PIN wziął udział posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości

<strong>Dyrektor PIN wziął udział posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości</strong>

13 grudnia 2022 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r., w zakresie struktury narodowo-etnicznej, informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat  problemów mniejszości słowackiej w Polsce oraz planowi pracy Komisji na 2023 r.

W punkcie dotyczącym spisu ludności 2021 r. dr G. Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwrócił uwagę na bardzo ogólny charakter przedstawionych wstępnych wyników spisu w zakresie struktury narodowo-etnicznej, gdzie podano jedynie podział na identyfikacja polska, niepolska i nieustalona. Podkreślił, że poważnym problemem jest duża liczba osób o nieustalonej identyfikacji narodowo-etnicznej, sięgająca prawie 10 % populacji. Odniósł się również do kwestii porównywalności wyników spisów, zwracając uwagę, że poprzedni spis został przeprowadzony według odmiennej metodologii niż spis z 2021 r.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8F3427239A55AEA6C1258911003B535F

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*