2019

W roku 2019 Stowarzyszenie «Podlaski Instytut Naukowy” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP zrealizowało zadania:

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa” (umowa nr 471/WMNiE/2019),

– „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże” (umowa nr 472/WMNiE/2019).