2022

W roku 2022 Stowarzyszenie «Podlaski Instytut Naukowy” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

– „Działalność bieżąca Stowarzyszenia „PIN””,

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa”,

– „Archiwum Podlaskie i biblioteka”,

– „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”,

– „Strona internetowa PIN”.