Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia

Podlaski Instytut Naukowy realizuje zadanie publiczne „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w latach 2021-2023 wynosi 283 0000 zł.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu trzech równoległych działań, mających na celu podniesienie prestiżu tradycyjnej kultury i gwar ukraińskich Podlasia, pokazanie, iż są one wielką wartością kulturową, tworzenie miejsca dla funkcjonowania miejscowych gwar ukraińskich w przestrzeni publicznej regionu, docenienie różnorodnych działań podejmowanych na różnych płaszczyznach, służących zachowaniu miejscowego dziedzictwa kulturowego, językowego i historycznego: badaniom naukowym kultury i języka ukraińskiego Podlasia, działaniom popularnonaukowym w tym zakresie, twórczości literackiej oraz twórczości publicystycznej, wprowadzenie do publicznego obiegu dorobku literackiego podlaskich twórców piszących w języku ukraińskim.

W ramach zadania przewidziane są następujące działania:

1 ) Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”, którego celem jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku (1.07.2021 – 31.12.2023);

2) Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka, której celem jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia (1.07.2021 – 31.12.2023);

3) Antologia twórczości podlaskich autorów piszących w języku ukraińskim – planowana publikacja w formie antologii będzie pierwszą próbą przedstawienia twórczości poszczególnych podlaskich autorów piszących w języku ukraińskim, w znacznej mierze rozproszonej i trudno dostępnej, jak też ukazania różnorakich czynników, które wpływały i wpływają na pojawienie oraz obecny ogólny kształt zjawiska kulturowego, którym jest podlaska literatura tworzona w ukraińskim języku literackim i gwarach poszczególnych miejscowości (1.07.2021 – 31.12.2023).

Działania podejmowane w ramach zadania „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia” skierowane będą przede wszystkim do mieszkańców Podlasia i osób pochodzących z tego regionu, posługujących się gwarami ukraińskimi Podlasia, oraz osób, których przodkowie używali tych gwar. Działania te będą skierowane także do innych osób zainteresowanych kulturą, tradycją, historią, językiem społeczności ukraińskiej Podlasia – Ukraińców, Polaków, Białorusinów oraz przedstawicieli innych grup narodowych zamieszkujących nie tylko województwo podlaskie.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO