Jak przekazać darowiznę na Instytut

Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć działalność Podlaskiego Instytutu Naukowego, prosimy o darowizny. Można określić, na jaki obszar działalności Instytutu mają one zostać przeznaczone.

Wpłaty prosimy kierować na konto Podlaskiego Instytutu Naukowego:

Podlaski Instytut Naukowy

ul. Kryniczna 14

17-100 Bielsk Podlaski

nr 76 1240 5253 1111 0010 7915 9549

Bank Pekao S.A.

Z określeniem w rubryce „Tytuł wpłaty”: Darowizna na cele statutowe