Nasi darczyńcy

Podlaski Instytut Naukowy serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali darowizny na działalność Instytutu. Dzięki Państwa darowiznom Instytut ma możliwość prowadzenia działalności poprzez badania naukowe, organizowanie wydarzeń naukowych oraz przygotowywanie do druku publikacji naukowych.