O Instytucie

Podlaski Instytut Naukowy jest stowarzyszeniem – organizacją pozarządową o charakterze naukowym, a także edukacyjnym, kulturalnym i oświatowym, pełniącym rolę zakładu naukowo-badawczego, edukacyjnego i oświatowego społeczności ukraińskiej Podlasia. Jego siedzibą jest miasto Bielsk Podlaski.

Celem Instytutu są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, badania w innych dziedzinach, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym cudzoziemców, działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.

Podlaski Instytut Naukowy prowadzi kilka projektów badawczych mających na celu dokumentację oraz badania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Podlasia. Są to przede wszystkim takie projekty, jak: „Folklor tradycyjny gminy Czyże”, „Towarzystwo «Ridna Chata» na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (1919-1930)”, „Kształtowanie się tożsamości narodowej na Północnym Podlasiu w XX w.”, „Ruch ukraiński na Północnym Podlasiu w latach 80-90. XX w.”, „Podlaskie losy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej”, „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej w XVI-XX w.”, „Miejscowości Podlasia”, „Historia Kleszczel”, „Kościół prawosławny w dziejach Podlasia”.

W strukturze PIN funkcjonuje Archiwum Podlaskie, którego zadaniem jest dokumentacja przeszłości i współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia. PIN prowadzi również bibliotekę naukową. Przygotowywane są do druku pierwsze publikacje naukowe Instytutu. Instytut podejmuje również różnorodne działania mające na celu zachowanie i promocję języka i kultury ukraińskiej Podlasia. Planowane jest także wydawanie ukraińskiego podlaskiego periodyku naukowego.