Jerzy Plewa – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”

Jerzy Plewa – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”

Prezentujemy postać Jerzego Plewy – laureata Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”

Jerzy Plewa – miłośnik, badacz i popularyzator podlaskiej historii i kultury. Autor trzech popularnonaukowych, bogato ilustrowanych książek o wsiach w gminie Czyże: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu” oraz „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…”, które w ciekawej i przystępnej formie przybliżają lokalną historię mieszkańcom, budzą zainteresowanie przeszłością i dziedzictwem Małej Ojczyzny oraz przodków. Autor różnorodnych artykułów o historii, języku i tradycji wsi podlaskiej, uczestnik konferencji i spotkań, na których prezentuje referaty poświęcone tej problematyce. W kręgu jego zainteresowań jest przede wszystkim historia i kultura Małej Ojczyzny – jego rodzinnej wsi i okolicznych miejscowości w gminie Czyże. Od lat zapisuje przekazy ustne najstarszych mieszkańców, zbiera stare fotografie, odszukuje stare dokumenty w archiwach. Obecnie przygotowuje do druku swoją czwartą książkę.

Jerzy Plewa pochodzi ze wsi Kuraszewo w gminie Czyże. Absolwent Technikum Leśnego w Białowieży. Pracował w leśnictwie. Ma własne gospodarstwo rolne. Prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizuje się w sprzedaży zdrowej żywności. Hobby: leśnictwo, fotografia, wycieczki rowerowe ze znajomymi po podlaskich wsiach i miasteczkach. Członek redakcji Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Członek Podlaskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zajmuje się twórczością literacką, jest autorem opowiadań pisanych w ojczystej gwarze ukraińskiej wsi Kuraszewo.

W swoich publikacjach Jerzy Plewa przedstawia często nieznane karty historii lokalnej Podlasia, skupiając się na przeszłości małych społeczności i zwykłych ludzi, oraz bogactwo kultury ludowej wsi podlaskiej. Popularyzuje ojczystą gwarę ukraińską, pokazując, że „po swojomu można ne ono howoryti, ale toże pisati”. Jest jedną z tych postaci, które odgrywają ważną rolę w popularyzacji wiedzy o kulturze, języku i historii Podlasia, o czym świadczy duża popularność jego książek.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*