Komitet Naukowy V PUKN „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”

Komitet Naukowy V PUKN „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”

Ważną rolę w przygotowaniu merytorycznym V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odegrał Komitet Naukowy konferencji. W tym roku po raz pierwszy w historii Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych został powołany taki komitet.

W skład Komitetu Naukowego V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” weszli wybitni językoznawcy z różnych ośrodków naukowych Polski i Ukrainy, zajmujący się problematyką gwar ukraińskich Podlasia.

Członkami Komitetu Naukowego V PUKN są:

prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku,

prof. dr hab. Feliks Czyżewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Lubow Frolak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

prof. dr hab. Pawło Hrycenko, dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 

dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,

dr Mikołaj Roszczenko z Podlaskiego Instytutu Naukowego,

prof. dr hab. Michał Sajewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*