Mikołaj Roszczenko – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność naukowa”

Prezentujemy postać dra Mikołaja Roszczenki – laureata Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność naukowa” Mikołaj Roszczenko jest historykiem i filologiem, doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii Podlasia, ukraińskich gwar, folkloru i etnografii …

Mikołaj Roszczenko – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność naukowa” Czytaj więcej »