Można przekazywać materiały dla Archiwum Podlaskiego

Można przekazywać materiały dla Archiwum Podlaskiego

Zachęcamy wszystkich do przekazywania materiałów dla Archiwum Podlaskiego. Działa ono od początku 2020 roku w strukturze Podlaskiego Instytutu Naukowego. Zadaniem Archiwum Podlaskiego jest systematyczna dokumentacja współczesności i przeszłości społeczności ukraińskiej Podlasia. Nie będzie to możliwe bez zaangażowania całego naszego środowiska.

Prosimy o przekazywanie materiałów do Archiwum Podlaskiego. Przyjmujemy różnorodne materiały: spuścizny poszczególnych osób lub rodzin, dokumenty z archiwów rodzinnych, korespondencję, dokumenty życia społecznego (plakaty, zaproszenia, ulotki, broszury, wydawnictwa drugiego obiegu), mapy i plany, zdjęcia, filmy i mikrofilmy, nagrania audio i wideo, dokumenty elektroniczne oraz inną dokumentację, niezależnie od metody jej wykonania. Przyjmujemy również materiały elektroniczne dokumentujące życie społeczności ukraińskiej Podlasia (filmy z ważnych wydarzeń, zdjęcia, materiały graficzne).

Jeśli macie w swoich prywatnych zbiorach materiały dokumentujące historię regionu lub ukraińskie dziedzictwo kulturowe, i nie wiecie, co z nimi zrobić lub chcecie, aby były dobrze zachowane – przekażcie je do Archiwum Podlaskiego!

Jeśli słyszeliście, że ktoś chce wyrzucić rodzinne dokumenty, zdjęcia, plakaty, broszury, zaproszenia lub inne materiały źródłowe – zaproponujcie, by przekazać je do Archiwum Podlaskiego. Może to uchronić cenne materiały archiwalne przed zniszczeniem.

Pomóżcie stworzyć nasze wspólne Archiwum Podlaskie!

Przeczytajcie dokładnie na portalu internetowym Podlaskiego Instytutu Naukowego Jak przekazać materiały do ​​Archiwum Podlaskiego?

Wszystkich, kto chciałby przekazać materiały do Archiwum Podlaskiego prosimy o kontakt na adres: pninstytut@gmail.com lub telefon: tel. 664187538.

Archiwum Podlaskie działa w ramach zadania realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*